Drobinky z archivů: Kondolence k úmrtí Klementa Gottwalda od soudruhů z NDR

Přepis autentického dobového dokumentu, ve kterém východoněmečtí komunisté ze saské Pirny vyjadřují lítost a hluboký zármutek nad smrtí komunistického československého prezidenta Klementa Gottwalda (23. 11. 1896 – 14. 3. 1953).

Pirna je německé město, vzdálené asi 30 kilometrů od pohraničního Hřenska. Čili, co by kamenem dohodil. Po válce zde žili i vyhnanci z Československa.

Ačkoli od úmrtí uplynuly už čtyři dny, kondolence působí dojmem chvatného sepsání a neobyčejné zbrklosti. Je plná chyb a překladatelských neobratností. Těžko říci, co vše tehdy ke vzniku takto diletantského textu mohlo přispět. Osobní ambice, idealismus, smutek, obavy, pracovní chaos a kdoví co ještě? Nekompetentnost, nebo pomsta? Netušíme. Výsledek je, jaký je…

Kondolence, Klement Gottwald zemřel (1953)
Zdroj dokumentu: Soukromá sbírka

Pod nejhlubším projevem soustrasti je podepsán 1. zástupce PK, hlavního oddělení politické kultury (Polit-Kultur), sekce zavedené u východoněmecké Volkspolizei během léta 1948 pod vlivem sovětských orgánů.

Druhým podepsaným je sekretář Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), tedy Jednotné socialistické strany Německa – strany německých komunistů, která byla do roku 1990 vládnoucí silou v Německé demokratické republice (NDR / DDR).

Následuje blíže neurčený správce hotovosti (SED ?) a nakonec sekretář Freie Deutsche Jugend (FDJ), čili Svobodné německé mládeže, oficiální indoktrinační mládežnické organizace ve východním Německu.

Doslovný přepis dobového dokumentu

Přepis dokumentu ponecháváme bez jakýchkoli úprav.

H. P. S. Pirna,

dne 18. 3. 1953

Milý soudruzy !

S hlubokem smutno dostali jsme na 14. 3. 1953 přes vysilatel oznamení, že váž president, předseda komunistickí strany Clement Gotwald umíral! My s wámy cítíme upřímní bolest přes tento stráta, který važ národ utrpělo, ztratíme s ným také přátele pracovní třídi německo, přátele našeho prsidenta, předzeda S E D soudruha Wilhelm Piecka! Ztratíme s soudruha Gotwalda človjeka který v boju za svobodu pracovní črídi celého sveta, viděl svoi životný skutek, který byl neohrožený bojovatel za nationalní y socialný svobodú svujeho národa, kterě měl boj o zadržení míra heslem svojeho práce!

U svujeho máru ukloníme se ve hlubokým bolesti a slíbíme:

Budeme všichní naše sýli ustanoviti, a, nebudeme se bát životní skutek etoho hrdinú ohranit proti všychní nepřátele, který sou vaše i naše! Budeme naše přátelství eště hluhží upevnit a budeme ve společním službě a boju hranice tak zahranit aby žádně, spion nebo agent nemúže překročit toto hranice, aby anglickím, amerikánskím a imperialistum a jejim pomočníkum nebylo možna rušiti vystav socializma ve vaších zemljach.

Butchte proto ešte krát ujíštění naším soustrasti a bujtchte přsvčení že budeme ve smyslem soudruha J. W. Stalina i Clementa Gottwalda utržit přátelství mezy vaší i naší pohraničnikum Pirny a že budeme odkaz mrtvího zoudruhu vypolnit a že budeme bok po boku s vámi bojovat!

Ať žije komunistická partý Československé Republiki, i její centralní komité!

Ať žije přátelství mezi naším národam!

Ať žije vítěsní boj pro vystava socialisma!

zástupce PK
spis. [nečitelné]
Major

sekretář SED
spis. [nečitelné]
Oberleutnand

správce hotovost
spis. (Fuchs)

Oberstleutnand
sekretář FDJ

spis. (Naumann)
Leutnand


Souvisejí články: