Kdo jsme

Jsme několikačlenný tým rešeršérů, redaktorů a popularizátorů. Už víc jak 20 let nás živí rozmanité rešerše, tvorba odborných dokumentů a související edukační a konzultační činnost. Spojuje nás aktivní odborný zájem o historii, kterou vnímáme jako rezervoár plný praktických příběhů s širokým aktualizačním potenciálem. Po řadu let proto hledáme i vytváříme různé platformy a cesty, jejichž záměrem je popularizovat historické bádání a předávat druhým dovednost umět v historických událostech číst praktické poznatky.

Pro drobné i významné klienty zajišťujeme:

  • různé formy vyhledávání, terénní sběr informací, analýzy a syntézy dat;
  • pomáháme s publikací a propagací formulovaných poznatků;
  • sestavujeme edukativní programy a obsahy pro workshopy, výstavy, semináře, naučné vycházky apod.

Podrobnější informace o některých našich dosavadních projektech najdete na webu www.abcRedakce.cz a také přímo na zde, na webu www.ResearchWriter.cz.

Většina našich výstupů je součástí projektů třetích stran. Jiné finalizujeme přímo pod naší vlajkou. Výstup některých z nich najdete v knižní nabídce nakladatelství NZB, zaměřeném na odbornou a populárně-naučnou literaturu.

O minulosti a přítomnosti webu ResearchWriter.cz

V roce 2004 jsme s cílem popularizovat historii, ale také mediální gramotnost a schopnost kritického třídění informací spustili webový portál abcHistory.cz. Web se záhy stal populární vstupní branou pro velké množství tuzemských badatelů i široké laické veřejnosti. Během následujících let první dekády 21. století si držel vysokou návštěvnost, takže jsme mohli významnou část jeho provozu hradit z reklamy. Zbylou část nákladů jsme dotovali z našich souvisejících rešeršních a redakčních služeb, které jsme na webu nabízeli.

Provoz webu abcHistory.cz po většinu času zajišťoval jeden rešeršér, dva redaktoři a jedna administrativně-technická služba v zázemí. Případné další rešerší a redakční síly jsme nabírali jen na konkrétní projekty. Mimořádnému zájmu se na webu těšila subdoména abcTuristiky.cz, zaměřená na tuzemskou poznávací turistiku. Značný ohlas měla také komerční online databáze historických nemovitostí, která v rámci webu několik let fungovala.

Počátkem druhého desetiletí se ale okolnosti začaly výrazně měnit. Ekonomická krize a pozvolná změna tuzemských sociálních struktur nás přiměla k využití příležitosti a k prodeji databáze historických nemovitostí. Reagovat jsme také museli na rostoucí internetovou dekadenci. Nárůst balastní, vulgární a hazardní reklamy nás postupně dovedl k úplnému uzavření portálu před veškerou PPC reklamou. Nicméně, portál abcHistory.cz nám mezitím pomohl nastartovat samostatné rešeršní, redakční a edukační služby. Svůj původní účel úspěšně plnil téměř deset let. Postupně se však z primárního záměru stával projekt sekundární a bylo na čase rozhodnout, co dál.

Pro další rozvoj by portál musel projít zásadní technologickou, strukturální i obsahovou proměnou. V té době byl už ale náš původní tým plně zaměstnán jinými badatelskými a vzdělávacími úkoly. Rozhodli jsme se proto už další kapacity do tak zásadního přestavby neinvestovat a s rokem 2013 jsme začali portál abcHistory.cz postupně činit historickou minulostí.

Archiv webu byl ještě několik let dostupný, stejně tak byly příležitostně zveřejňovány i nové články. S rokem 2021 ale přišel čas pro otevření nové kapitoly a uzavření i dosavadní přechodné etapy.

Stávající nový web ResearchWriter.cz reprezentuje naše aktivity přesně v takové podobě, jak se vyprofilovaly během první dekády tisíciletí a jak jsou dlouhodobě stabilní. Náš primární zájem je zacílen na termínované badatelské zakázky, často s přesahem mezi online a offline prostředím. Na webu ResearchWriter.cz najdete výběr starších nadčasových článků z původního portálu abcHistory.cz. Průběžně přibývají i články zcela nové. Dílem upozorňují na některé naše projekty, dílem komentují vybrané aktuální události.

Budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň. Podpořit nás můžete nákupem knih z e-shopu nakladatelství NZB nebo objednávkou některé z našich badatelsko-vzdělávacích služeb.