Kdo jsme

Jsme neakademické výzkumné pracoviště, které zajišťuje realizaci projektů pro odborné i laické zadavatele. Náš několikačlenný tým rešeršérů, redaktorů a popularizátorů má za sebou projekty pro rozmanité korporace, akademické instituce, vysoké a střední školy, zájmové kroužky, knihovny i soukromé fyzické osoby.

Rešerše, research

Research writing jako profese

» Schopnost najít, správně vyhodnotit a srozumitelně vysvětlit.

Research writer je odborný pracovník, který při své práci dokáže spojit tři důležité dovednosti:

  • Je schopen realizovat rozsáhlý kvalifikovaný výzkum v odborné literatuře, v archivu, v databázích, v terénu apod.
  • Nalezené informace dokáže vyhodnotit s ohledem na kontext, původ a další důležité okolnosti.
  • Z dohledaného materiálu umí napsat či sestavit erudovaný písemný a obrazový materiál (studii, knihu, článek, esej apod.), který je srozumitelný, čtivý, užitečný a splňuje příslušné odborné atributy.

Účelem našich služeb je poskytovat seriózní výzkumné služby, které mají dokumentační a edukativní účel a nějakým způsobem přispívají k obecné vzdělanosti. Za klíčové zároveň považujeme kritické posouzení informačních zdrojů, poctivé vyhodnocení dohledaných informací, jejich zasazení do správného kontextu a logickou argumentaci předkládaných poznatků a výsledků výzkumu.

Rešerše a psaní

Už víc jak 20 let nás živí rozmanité rešerše, tvorba odborných dokumentů a související edukační a konzultační činnost. Členy našeho týmu spojuje aktivní odborný zájem o historii, kterou vnímáme jako rezervoár plný praktických příběhů s širokým aktualizačním potenciálem.

Hledáme i vytváříme různé platformy a cesty, jejichž záměrem je popularizovat historické bádání a předávat druhým dovednost umět v historických událostech číst praktické poznatky.

Využijte naše rešeršní a redakční služby

Pro drobné i velké klienty zajišťujeme:

  • různé formy vyhledávání, terénní sběr informací, analýzy a syntézy dat;
  • pomáháme s publikací a propagací formulovaných poznatků;
  • sestavujeme edukativní programy a obsahy pro workshopy, výstavy, semináře, naučné vycházky apod.

Většina našich výstupů je součástí projektů třetích stran. Jiné finalizujeme přímo pod naší vlajkou. Výstup některých našich projektů najdete v knižní nabídce nakladatelství NZB, které je zaměřené na odbornou a populárně-naučnou literaturu. Vedle toho poskytujeme naše rešeršní a redakční služby rozmanitým institucím a fyzickým osobám. Budeme rádi, když nás se svými požadavky kontaktujete i vy.

Některá referenční vyjádření našich klientů najdete například zde: