Drobinky z archivů: Svátek práce a skandovací hesla ke komunistickému 1. máji 1961

Ačkoli je copywriter (reklamní textař) z podstaty řemeslo kapitalistické a tudíž buržoazní, z lidově demokratickým režimem pochopitelně nejenže nezmizelo, ale našlo i zcela nové uplatnění. Textaři, kteří své služby dali do služeb politické ideologie, měli před sebou – alespoň na čas – zcela nové horizonty. Vedle zvučných jmen národních básníků inklinujících k socialismu, zapojovali se do lidové propagandy i mnozí textaři z periferie, jako například zde soudruzi z Klatovska.

Upozornění/žádost: Hesla prosím dnes ani v jiný den neskandujte. Jedná se o výhradně archivní dokument, určený k tichému rozjímání.

Skandovací hesla k 1. máji 1961
Zdroj dokumentu: Soukromá sbírka

Mladší generace ať se poučí, jak také může vypadat ideologická propaganda. Uvedená hesla byla určena ke skandování v prvomájového průvodu, kterým byl slaven Svátek práce, případně k nošení na transparentech. Obsah a úroveň jednotlivých hesel si v rámci kritického myšlení a mediální gramotnosti můžete analyzovat sami.

Doslovný přepis dobového dokumentu

Přepis dokumentu ponecháváme bez zásadních úprav.

Pod prapory strany jdeme,
šťastnou zemi budujeme.

Od Šumavy k Šang -haji
rudé vlajky hrdě vlají.

Nechceme válku ani vidět
Adenauer by se mohl stydět.

Voják, svazák, pionýr
republice brání mír.

Družice a rakety,
to jsou v míru štafety.

Družice a raketa
hlásají mě do světa.

Socialistická osvěta
naše okno do světa.

Dělníci a družstevníci,
to jsou míru bojovníci.

Ne už válce, ale míru
věda, technika dá sílu.

Naše mládež z továren,
ta je míru obráncem.

Mír, demokracii a svobodu
koloniálním národům.

Lepší hospodaření tábor míru posílí.

Státy socialismu
zvítězí nad státy kapitalismu.

Německo jednotné
zárukou míru je.

Se Sovětským svazem v čele,
za mír se být budem směle.

Jednota socialistického tábora
sílu války překoná.

Proti kolonialismu a kapitalismu
bojujem výstavbou socialismu.

Sovětský člověk ve vesmíru,
zárukou je světového míru.

Astronauti sovětští,
ti ku hvězdám doletí.

JZD a státní statky,
myslete včas na dodávky.

Družstevníkům hojnost míru,
k velkým činům přejem sílu.

My dělníci z továren
družstevníkům pomůžem.

Krásu, Klatov udržíme,
na brigádách pomůžeme!

Trvalý mír posílí,
když družstevník popílí.

Budujeme republiku,
když plníme pětiletku.


Ideologie a propaganda – výběr dalších článků