Popularizace

Zajišťujeme propagaci, komunikaci a popularizaci textovým, obrazovým a jiným vzdělávacím dílům. Některé jsme pro zadavatele sami vytvořili. U jiných nás zadavatel oslovil s žádostí o zpropagování již hotového projektu. Někdy je předmětem takové popularizace knižní publikace, výstavní expozice, vzdělávací či výzkumný projekt nebo jiná událost.

Zdeněk Bauer, nakladatel, rešeršér, editor, Národní technické muzeum

Účelem popularizace je zabránit situaci, do níž se kdysi dostal třeba Gregor Johann Mendel: Důsledkem chybějící popularizace vešly jeho jedinečné objevy z oboru genetiky v širší známost až řadu let po jeho smrti. A Mendel rozhodně nebyl jedinou obětí nedostatečné propagace.

Popularizace je dnes nezbytná

Popularizace odborných poznatků byla nezbytná v každé době. Dnes je ale skutečnou nezbytností. Žijeme v éře informací, což je současně období informačního chaosu, balastu, dezinterpretací, dezinformací… Popularizace hodnověrných poznatků by proto k třetímu tisíciletí měla neodmyslitelně patřit.

  • Aby bylo praktické a smysluplné informace ještě vůbec slyšet…
  • Aby lidé, kteří chtějí kultivovat svou informační gramotnost, měli k dispozici dostatek relevantních zdrojů a nástrojů…
  • Aby existovala protiváha vůči hoaxům, nepravdám a lžím, které části moderní populace přestávají vadit, pokud je lidé vůbec ještě dokáží rozeznat…

Tvůrce, badatel či jakýkoli jiný »prodejce«, který nemyslí na to, jak co nejefektivněji dostat svůj objev či jiný produkt ke své cílové skupině – takový místo smysluplné práce jen rukama rozráží vítr.

Pokud máte zájem o další informace, podrobnější nabídku našich služeb najdete v redakční části webu.