Rešerše

Jsme badatelé a dokumentaristé s více než dvacetiletou zkušeností a praxí. Našim zadavatelům pomáháme najít informace, které buď sami nedokáží objevit, případně nemají na preciznější hledání potřebné znalosti, schopnosti a dostatečný čas.

Rešerše

Dáváme k dispozici naše zkušenosti, erudici a dovednosti, které jsme získali za uplynulé dekády naší odborné praxe. Zajišťujeme mimo jiné:

  • archivní rešerše v tuzemských i zahraničních archivech
  • literární rešerše v tuzemské i zahraniční literatuře
  • databázové rešerše v tuzemských i zahraničních zdrojích
  • analýzu a ověřování vytěžovaných zdrojů
  • ověřování již publikovaných informací
  • sběr terénních dat
  • vyhledávání pamětníků a zjišťování narativních pramenů

Přehledný výstupní protokol s výsledkem rešerše je samozřejmostí. Někteří zadavatelé u nás rovněž poptávají ucelené analýzy, syntézy a studie – ať už ve formě našeho plného autorství nebo částečného spoluautorství ze strany zadavatele (v případě, že se dodání podkladů nebo na tvorbě díla nějakým způsobem podílí).

Našimi dlouhodobě nejčastějšími zadavateli rozmanitých rešerší a konzultací jsou privátní osoby a soukromé společnosti. Pokrýváme pro ně rozmanité vyhledávání: od genealogického pátrání, přes archivní rešerše až po strategický business research.

Nabízíme solidní přístup, zkušené badatele a poctivost. Pracujeme také na projektech pro akademické instituce, státní správu a korporace, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Pokud máte zájem o další informace, podrobnější nabídku našich služeb najdete v redakční části webu.