Rešerše

Jsme seriózní badatelé a dokumentaristé. Pomáháme našim klientům najít, co buď sami objevit nedokážou, nebo na preciznější hledání nemají dostatečný čas. Dáváme k dispozici své zkušenosti, erudici a dovednosti, které jsme získali za více než 20 let praxe.

Našimi dlouhodobě nejčastějšími zadavateli rozmanitých rešerší a konzultací jsou privátní osoby a soukromé společnosti. Pokrýváme pro ně rozmanité vyhledávání: od genealogického pátrání, přes archivní rešerše až po strategický business research. Nabízíme solidní přístup, zkušené badatele a poctivost. Pracujeme také na projektech pro akademické instituce, státní správu a korporace, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Pokud máte zájem o další informace, naši nabídku najdete na webu www.abcRedakce.cz.