Trestanecké pracovní tábory 1949-1961 – Legendy a skutečnosti

V padesátých letech 20. století fungovalo u těžních šachet n. p. Jáchymovské doly největší trestanecké zařízení na území Československa. Tvořila ho soustava osmnácti, respektive dvaceti vězeňských táborů s centrální správou u Jáchymova. Od podzimu roku 1950 pak začal pro zdejší československé trestance fungovat nefalšovaný uranový gulag.

Zdeněk Bauer: Trestanecké tábory na Jáchymovsku

Více než 65 000 vězňů zde bylo donuceno těžit radioaktivní uran pro Sovětský svaz. Asi polovinu trestanců tvořili političtí vězňové, které komunistický režim trestal pro jejich názory a osobní přesvědčení.


Před 70 lety byl pro trestance v Jáchymovských dolech zaveden systém sovětského gulagu

historik Zdeněk Bauer: Před 70 lety začal na Jáchymovsku gulag

Nechvalně proslulé jáchymovské tábory a doly, v kterých trestanci za nelidských podmínek těžili uran pro Sovětský svaz, fungovaly mezi roky 1949–1961. Charakter totální třídní šikany začal být vůči zdejším politickým vězňům uplatňován právě před 70 lety, na podzim roku 1950. Celý článek…


Při těžbě uranu měli političtí vězni před 70 lety pocítit diktaturu proletariátu

historik Zdeněk Bauer: Političtí vězni a těžba uranu

Uran byl před 70 lety tajnou státní strategickou surovinou. K jeho těžbě stát výraznou měrou využíval i politické vězně. Represivní komunistické orgány však nedokázaly donutit místní vězeňskou ostrahu k dostatečně tvrdému zacházení s politickými vězni. Vnucenou třídní nenávist přijala za vlastní jen část bachařů. Celý článek…


Jáchymovské tábory, nakladatelství Zdeněk Bauer

Právě před 70 lety prošly trestanecké tábory radikální proměnou. Už tak obtížný život zdejších věžnů byl proměněn doslova v jáchymovské peklo.


V jáchymovských táborech vězně mučili mrazem

rešeršér Zdeněk Bauer: Na Jáchymovsku týrali odpírače těžby uranu hladem a zimou

Od instalace nejtvrdší stalinistické represe v uranových táborech podniku Jáchymovské doly uplyne s touto zimou 70 let. V čem spočívala zákeřnost trestaneckých táborů na Jáchymovsku, Hornoslavkovsku a Příbramsku? Výzkumem dobových archiválií a kritickou analýzou pamětnických vzpomínek docházejí badatelé k závěrům, které dosavadní mediální obraz jáchymovských lágrů v mnoha směrech korigují. Celý článek…


Nezákonnosti z jáchymovských táborů zůstaly většinou nepotrestány

badatel Zdeněk Bauer: Nezákonnosti z jáchymovských táborů

Životní podmínky vězňů v uranových táborech byly tak otřesné, že se na ně už během padesátých let snažili upozorňovat vězňové, civilní horníci i někteří komunisté. Politický systém strachu a oportunismu dokázal ale téměř všechny stížnosti zapudit. Společenský diskurz posledních tří dekád měl k nápravě starých křivd jen omezené nástroje a mnoho šancí promrhal. K výraznějšímu edukativnějšímu využití událostí z „Jáchymovského pekla“ v rámci osvětové a vzdělávací činnosti je ale stále ještě příležitost. Celý článek…


Související články