Drobinky z archivů: Řádění podnapilého hosta v podniku Restaurací a jídelen (RaJ) roku 1987

Přepis autentického dobového dokumentu, kterým se litoměřický národní podnik Restaurace a jídelny (RaJ) snažil vymoci náhradu škody na pracovníkovi státního exportního podniku EXIKO, respektive EXICO, a. s.

EXICO, akciová společnost pro dovoz a vývoz kožených a gumových výrobků a surovin, byla zřízena vyhláškou č. 2949/1948 Ú. l. Na podnik zahraničního obchodu byla přeměněna vyhláškou č. 151/1965 Sb. Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz obuvi, rukavic, kožené konfekce, obuvnických a umělých materiálů, kůží, usní, srstí, chlupů, zaječin a kožek, s výjimkou kožešnických.

Opilý host z akciové společnosti EXOCO řádil v restauraci (1987)
Zdroj dokumentu: Soukromá sbírka

Doslovný přepis dobového dokumentu

Vyjma anonymizace některých údajů ponecháváme přepis dokumentu bez dalších úprav.

Restaurace a jídelny Litoměřice
PODNIKOVÉ ŘEDITELSTVÍ LITOMĚŘICE, MICHALSKÁ 12, TELEFON 2645
 
Titl
[Příjmení a jméno]
EXIKO AS
Panská 9
Praha 1
 
Vaše zn.:
Naše zn.: 05/Se/Za
Litoměřice dne 21. 4. 1987
 
Vážený pane,

jsme nuceni vrátit se k incidentu ve vinárně „Na chmelové jíše“, kde jste, hanebně se podnapiv, způsobil značné pohoršení a výtržnost.

Za výraz „ty vořechu jeden“ se Vám účtující číšník s. [Příjmení a jméno] omlouvá, ale připomíná, že náhradu za utržený rukáv žaketu bude požadovati soukromo-právní cestou.
Na zařízení střediska byly Vámi způsobeny škody ve výši Kčs 4.283,21, v čemž je zahrnut utržený splachovač, prokopnuté umyvadlo a uzel na ručníku, který není k rozvázání, jakož i celková očista hanebně zaneřáděného (poblitého) soc. zařízení.

Pokud Vám to není známo, nacpal jste bubeníka hudebního tria do jeho nástroje během produkce, což je možná s ohledem na její kvalitu pochopitelné, leč nikoli omluvitelné. Ochranný svaz hudebníků z povolání si vyžádal Vaši adresu na OO VB SNB v Litoměřicích.
Při nastalé rvačce s občany cikánské národnosti jste pokojným návštěvníkům našeho střediska odebral jimi objednané pokrmy, 1x hašé, 2 vepřové se zeleným hráškem, 3x míchaný salát, a vrhal jimi s výkřiky „ty uzenej jánošíku“ na Vaše protivníky. Pokojní občané odmítli uhradit nezkonzumované pokrmy, čímž RaJ Litoměřice vznikla xxxxx další škoda ve výši Kčs 64,80.

Abychom uzavřeli celou záležitost smírnou cestou, žádáme Vás, abyste do 14 dnů uhradil veškeré škody složenkou. Při prodlení budeme se cítiti nuceni se obrátiti na okresní soud.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našich společenských střediscích a zůstáváme s pozdravem
„Spokojenost hosta – náš cíl“

za: [Příjmení a jméno], razítko


Služby a jejich kvalita – výběr článků