Drobinky z archivů: Diskuze o očkování před (téměř) 120 lety

Vakcinace (očkování) měla od počátku své nesmiřitelné přívržence i stejně radikální odpůrce. Většinová společnost držela se většinou středu. Buď z důvodů čistě konformních, nebo z uvážlivé rozvahy, vycházející z předpokladu, že přes jistá rizika benefity při očkování převažují.

Drobné historické zprávy o očkování

Níže přinášíme jen výsek z rozsáhlého konvolutu dobových novinových zpráv, které jsme k dané záležitosti nashromáždili. Přinášíme dobové novinové zprávy, které dokumentují historii očkování (vakcinace) a poměr veřejnosti vůči němu. Někteří byli už tehdy proti očkování, jiní vakcinaci přijímali i s jejími limity a možnými riziky. Nuže tedy, malá historická sonda a příspěvek do současné bouřlivé covidové diskuze.

Poznámka: Pro snazší čitelnost jsme původní blok odstavců rozdělili.

O historii čkování. Zdroj: Kralupské listy, 1904
Očkování. Zdroj: Kralupské listy, 1904

Očkování.
Všeobecné očkování dítek v Kralupech konati se bude ještě ve středu dne 18. a 25. t. m. vždy od 2.–3. hod. odpol. v zasedací síní městské radnice. Uvádí se ve veřejnou známost, že rodiče oněch očkovanců, kteří k hlavnímu očkování se nedostaví, vyzváni budou p. starostou města, aby dítě na shromáždiště ku prohlídce přinesli, aby očkující lékař rozhodl, zda očkování provedeno, či na rok býti má odloženo.

Ti, kdož i po té beze zvláštního důvodu se nedostaví, budou pro neuposlechnutí úředního nařízení na základě cís. nař. ze dne 20. dubna 1854 č. ř. ·95 k okres. hejtmanství ve Slaném za účelem dalšího řízení předvoláni. Na to upozorňují se všichni, kteří dosud k očkování se nedostavili, aby tak ve dnech výše uvedených učinili a tím uvarovali se zbytečné pochůzky k okresnímu hejtmanství do Slaného.

Dnes věda pokročila…

Medicína se vyvíjí. Nikdy to ale nebude exaktní věda. Různí lékaři mají různé názory…

K historii očkování dítek. Říp, 1905
O očkování dítek. Zdroj: týdeník Říp, 1905

Očkováni dítek bude prováděno po 4 příští středy (10., 17., 24. a 31. května) vždy v radnici mezi 2. a 3. hod. odpol. Vyhláška obecní odvolává se na místodržitelské nařízení z r. 1891 č. 48.408, dle něhož ti, kdo nevykonají povinnost, podlehnou trestům cís. nařízení z 20. dubna r. 1854 č. ř. z. 96., z doby, kdy po nezdařené revoluci z r. 1848 absolutismus hleděl se uplatniti a nemaje po ruce dost odborně kvalifikovaných sil, pomáhal si k zdánlivému pořádku ve státě přenesením všeho drobného trestnictví na policii, jež je prováděla svým spůsobem.

Později nařízení to nebylo tak přísně na život aplikováno; poslední dobou však vše v nedostatku odbornějších předpisů řeší se u nás zase tímto patentem.

Dnes věda pokročila tak, že staré názory leckde zviklala, ano pokročila i k opačným. Ve věci očkování jsou dnes i náhledy, že očkování neštovicemi není ochranou proti nákaze, ano ukazují se i příklady, že neočkovati je bezpečnější.

Ovšem mezi myslícími lékaři je otázka spornou. Proto máme za to, že by bylo lépe ohlížet se už dnes po jiném prostředku, než který měl na vše patent, vyslouživší si název „prügel patent“.

Deník morového roku, kdy nebylo očkování
Daniel Defoe – Klasika epidemické literatury

Výběr dalších článků na téma epidemie