Chaos a dostupná řešení během morové pandemie

Můžeme pro současnou koronavirovou pandemii najít nějaké poučení v „morových“ epidemiích dřívějších staletí? Nabízíme vám hned dvě různé perspektivy. Pandemie versus morové rány…

Pandemie novověku: Velký londýnský mor, 1665–1666
Velký londýnský mor, 1665–1666

Hned na úvod je třeba říci, že žádná paralela většinou není stoprocentní kopií předešlých událostí. Každá historická epocha má své vlastní zdravotní rány. Mor není tyfus, cholera není koronavirus. Destruktivní chaos, který epidemie a pandemie uvádějí do pohybu, se však řídí stále stejnými vzorci lidského chování.

Připravili jsme pro vás samostatné dva články:

Deník morového roku nabízí zajímavé paralely se současnou pandemií

Žádná historická paralela není stoprocentně přesná, protože každá dějinná okolnost je unikátní. Analogické souvislosti však často vyvolávají obdobné společenské trendy. Díky tomu mohou sloužit jako jeden z nástrojů využitelný k predikci možného vývoje budoucích událostí a někdy dokonce ke znovuobjevení účinných, ale pozapomenutých řešení.

Jednou z posledních morových epidemií byl takzvaný velký londýnský mor, který anglickou metropoli sužoval v letech 1665 a 1666. Zatímco ve čtrnáctém století za sebou zanechala černá smrt okolo dvaceti milionů obětí, tedy přibližně třetinu tehdejší evropské populace, o tři sta let později zahubil londýnský mor „jen“ kolem stovky tisíc lidí, asi čtvrtinu londýnského obyvatelstva. Co udělal s postoji, náladami, chováním lidí? Číst více…


Deník morového roku – Pandemie ve světové faktografiecké literatuře
Daniel Defoe a jeho klasika epidemické literatury

Podnikání během karantény: Jak živnostníci a obchodníci prožívali morové epidemie

V průběhu uplynulého roku trpěli živnostníci a podnikatelské provozovny důsledkem pandemie koronaviru. V minulosti však podnikatelům provozní a ekonomické potíže způsobovaly i jiné epidemie a nákazy, ať už to byla cholera, tyfus a v prvé řadě mor. Jak tehdejší živnostníci během morového lockdownu fungovali? Můžeme ze srovnání protimorových restrikcí a současných pandemických omezení vyvodit nějaké poučení?

Morová nákaza, která zasáhla Londýn v roce 1665, nabízí pro podnikatele a hospodáře zajímavé srovnání. Jakým způsobem a v jakém rozsahu se tehdejší epidemická omezení dotkla řemeslníků, živnostníků a dalších podnikatelů? Číst více…


Související články na téma mory a pandemie