Psaní

Pomáháme na svět užitečným textům. Výsledný produkt má nejčastěji charakter návodu, článku, knihy, zprávy, webu či průvodce ve formě tzv. bílé knihy (white paper) a můžeme se pochopitelně domluvit i na nějaké jiné formě. Potřebujeme znát obsah, orientační rozsah, cílovou skupinu a účel celého projektu. Obsahem většiny našich dosavadních projektů je aplikace poznatků z různých odvětví humanitních věd. Máme za sebou ale i úspěšné edukativní projekty z jiných oblastí vzdělávání.

Některé odborné, edukativní a popularizační texty jsme připravili od základní rozvahy, přes » rešerše » analýzu nalezených informací » vytvoření hrubého textu » finalizaci » korektury » publikaci » až po popularizaci a propagaci. Do jiných projektů vstupujeme na žádost zadavatele jen v rámci vymezených segmentů. Variant je mnoho, náš záměr je ale stále stejný: Vytvořit hodnotný, přehledný a podnětný textový obsah.

Pokud máte zájem o další informace, naši nabídku najdete na webu www.abcRedakce.cz.