Psaní

Pomáháme na svět výzkumným, analytickým a edukativně užitečným textům. Autorsky nebo spoluautorsky se podílíme na tvorbě obdobných i popularizačních materiálů.

Psaní textu, writing

Výsledné dílo má nejčastěji charakter odborné studie, článku, knihy, zprávy nebo webového obsahu. Podílíme se také na tvorbě návodů, manuálů, průvodců a jiných podobných písemností, které mají charakter tzv. bílé knihy (white paper). Podíleli jsme se na vzniku několika vzdělávacích expozic a výstav.

Od zadavatele potřebujeme znát obsah, orientační rozsah, cílovou skupinu a účel celého projektu. Předmětem většiny našich dosavadních projektů je aplikace poznatků z různých odvětví humanitních věd. Máme za sebou ale i úspěšné edukativní projekty z jiných oblastí vzdělávání.

Některé odborné, edukativní a popularizační texty jsme připravili

od základní rozvahy, přes
  » rešerše
    » analýzu nalezených informací
      » vytvoření hrubého textu
        » finalizaci
          » korektury
            » publikaci
              » až po popularizaci a propagaci.

Do jiných projektů vstupujeme na žádost zadavatele jen v rámci vymezených segmentů. Variant je mnoho, náš záměr je ale stále stejný: Vytvořit hodnotný, přehledný a podnětný textový obsah.

Pokud máte zájem o další informace, podrobnější nabídku našich služeb najdete v redakční části webu.