Komentované vycházky v terénu, v případě pandemií přes ZOOM

Už řadu let pořádáme v Praze a na několika dalších místech populárně-naučné komentované procházky. Vycházíme při tom z přesvědčení, že historie je studnicí příběhů a poučení, jejichž atraktivita se zvýší právě společnou návštěvou příslušných lokalit.

Praha, Vltava a Hradčany, pohled od skály Vyšehrad

Naučné procházky na místě činu

Malým i velkým skupinám aktuálně nabízíme poznávací prohlídky s následujícím obsahem:

  • Putování po zaniklých trestaneckých táborech na Jáchymovsku
  • Praha židovská, katolická a reformační – Hus, Melantrich a čtyři hebrejská písmena
  • Praha spisovatele Karla Čapka a filozofa T. G. Masaryka
  • Panenské Břežany / Malá Pevnost Terezín
  • Slavonice – Skrytá pokladnice příběhů
  • Koncentrační tábor Mauthausen

Základem všech prohlídek je mnohaletý solidní odborný výzkum a prezentace získaných poznatků široké veřejnosti. Většina využívaných informací byla prezentována v odborných nebo populárně-naučných publikacích nakladatelství NZB.

V případě zájmu nás kontaktujte s žádostí o další informace. Realizace jednotlivých akcí je řešena individuálně. Vždy se snažíme vyjít vstříc i případným specifickým požadavkům z hlediska rozsahu a obsahu. Realizace se nicméně přizpůsobuje našim omezeným kapacitním možnostem.

Exkurze přijatelně fungují i přes Zoom

V období pandemie jsme si vyzkoušeli, že z terénu se dá část obsahu efektivně přenést i do virtuálních prezentací, byť samozřejmě s limity, které vycházejí z podstaty obou těchto sfér.

Otestovali jsme si, že virtuální prohlídky, organizované on-line přes aplikaci Zoom, dokážeme udělat atraktivním způsobem, a že jsou úspěšné. První online exkurze jsme spustili hned během jarních koronavirových omezení 2020. Pro sezónu 2020-2021 jsme pak připravili několik vylepšení a až do konce lockdownu pak naše procházky na Zoomu probíhaly pravidelně. (Pozn.: Tato část článku byla po skončení pandemie Covid-19 aktualizována.)

Naučné vycházky přes ZOOM

Obsah i forma prezentace se musí online prostředí přizpůsobit

Zážitková pedagogika funguje přes Zoom samozřejmě úplně jinak, než v reálném terénu. Vedle řady limitů však on-line prostor přináší i některé výhody. Třeba do pražské vycházkové okružní trasy o Karlu Čapkovi a TGM můžeme zahrnout i úseky, které by jinak – pro svou vzdálenost – byly v off-line prostředí nerealizovatelné.

Během výkladu navíc můžeme ve větším objemu pracovat s fotografiemi a doplňkovým videomateriálem. Limitem je samozřejmě studený monitor, omezující osobní interakci jak mezi účastníky, tak i s geniem loci jednotlivých lokalit. Jsme proto moc rádi, že naši on-line návštěvníci vyjadřují spokojenost a užívají si nazoomované exkurze naplno.


Související články