Jaroslav Foglar a jeho neznámá foglarovka: Tiskem poprvé vychází 15 besídek Klubu zvídavých dětí (ed. Zdeněk Bauer)

Úspěšně je tím završen projekt, námi iniciovaný před téměř pěti lety a roku 2018 na čas pozastavený: Vydání souboru patnácti scénářů, které pro rozhlasový pořad Klub zvídavých dětí připravil spisovatel Jaroslav Foglar. Knihu nyní vydává Skautská nadace Jaroslava Foglara.

Zdeněk Bauer, Jaroslav Foglar a 15 besídek Klubu zvídavých dětí
Nepublikované rozhlasové scénáře patnácti besídek fiktivního klubu,
které Jaroslav Foglar napsal v letech 1941–1943 

V roce 1941 byl Jaroslav Foglar osloven, aby připravil sérii rozhlasových besídek pro dětské posluchače. Vytvořil zcela nový, fiktivní pražský klub. Během dvou let napsal patnáct scénářů, které rozsahem odpovídají menší knize a Skautská nadace Jaroslava Foglara je nyní po osmdesáti letech prvně přináší v tištěné podobě.

Součástí výtisku jsou i reprodukce klubových stránek, které k besídkám Jestřáb vedl v časopisu Rozhlas mladých. Kniha tak doplňuje již námi vydanou úspěšnou knihu Klub zvídavých dětí – Jaroslav Foglar a Protektorát, která celou Foglarovu činnost během okupace popisuje ve všech souvislostech a s bohatým obrazovým doprovodem.

Roman Šantora, Skautská nadace Jaroslava Foglara: Co je na Klubu zvídavých dětí pro čtenáře zajímavé?

Zdeněk Bauer (editor): Je to dílo širší veřejnosti téměř neznámé, a přitom poměrně rozsáhlé a poučné. Jaroslav Foglar se zde navíc představuje v trochu neobvyklé poloze. Hlavním úkolem rozhlasového pořadu KZD byla snaha vyburcovat v dětech zvědavost a touhu přemýšlet. Podněty mají hledat v každodenních situacích, ve společných diskuzích i v literatuře. Mají vnímat, co se kolem nich děje, a přemýšlet o tom. Tím pečují o svůj osobní rozvoj.

Nacházíte v nich některé prvky charakteristické pro Foglarovu komiksovou či beletristickou tvorbu?

Podstatou KZD je snaha děti a mládež poučit, vychovávat, vést k aktivitě, což jsou složky typické pro celé Foglarovo dílo. Neobvyklý formát rozhlasových dialogů na tom nic nemění. Přímo či nepřímo Foglar svým posluchačům a čtenářům opakovaně říká: Ať už jste ve městě nebo na venkově, nezabíjejte čas zahálkami. Dějte něco smysluplného a užitečného.

Odráží se ve scénářích nějak těžká válečná doba, ve které je Foglar napsal?

Nikoli nezbytně. Čtenář, který znalostmi dobových souvislostí nedisponuje ani je nehledá, se snadno začte do dětských debat a řešení jejich každodenních starostí. Schůzky KZD působí vlastně až idylicky. Pečlivější čtenář se tu a tam zastaví, protože cosi vytuší. Touží-li po hlubších souvislostech, určitou pomůckou mu jsou poznámky pod čarou. Mnohé další najde i v samostatné knize Klub zvídavých dětí.

Součástí Foglarovy knihy jsou i doprovodné stránky KZD z časopisu Rozhlas mladých. Jaký měly účel?

Samostatné klubové stránky zavedl v Rozhlasu mladých teprve Jaroslav Foglar. Měly mít stejný účel jako podobně koncipované stránky v Mladém hlasateli i v poválečném Vpředu: Komunikovat se čtenáři a poskytovat jim návody k činnosti. Žel, nepřízní dobových okolností byly Foglarovy záměry v Rozhlasu mladých zmařeny. Reprodukce doprovodných stránek nám tedy alespoň zprostředkovává dobovou atmosféru a Foglarovy snahy se alespoň o něco pokusit.


Knihu Jaroslava Foglara 15 besídek Klubu zvídavých dětí lze pořídit v e-shopu Skautské nadace Jaroslava Foglara:

Jaroslav Foglar a 15 besídek KZD

A co na to Jaroslav Foglar? Mohlo by vás také zajímat: