Výzkumný projekt pro americký institut ICSS

V uplynulých týdnech nám veškerý čas zabírá příprava vzdělávacího projektu Illinois Council of Social Studies, jehož účelem je shromáždit údaje o životě vězňů v nacistických koncentračních táborech a zhodnotit vliv jejich sociálního, kulturního a občanského zázemí na průběh věznění jednotlivých osob. Výsledkem šetření jsou praktické závěry a návody pro jednání mladých studentů v dnešním multikulturně, sociálně a občansky složitém světě.

Rešerše na objedávku

ICSS byl v americkém státě Illinois založen roku 1938 za účelem zlepšení výuky společenských věd, rozvíjení profesních zájmů vyučujících, a spolupráci s jinými sociálně vzdělávacími institucemi v USA i ve světě. ICSS poskytuje možnost profesního rozvoje školitelům a učitelům.


Související články