Rozhovor s nakladatelem Zdeňkem Bauerem pro literární obtýdeník Tvar

Redakci literárního obtýdeníku TVAR zaujal náš projekt zveřejnit některé čapkovské texty, které doposud nezná laická ani odborná veřejnost. Vyjádření, které jsme redaktorům poskytli, jste si mohli přečíst v prvním únorovém vydání TVARu, v rubrice Jedna otázka pro…

Karel Čapek

Otázka pro…

Otázka obtýdeníku TVAR:

Na webových stránkách Kolportáž.cz jsem se dočetl o Vašem plánu vydat soubor pozapomenutých či ztracených dopisů Karla Čapka. Jak tento nápad vznikl a oč přesně půjde?

Zdeněk Bauer:

Jedná se o soubor několika známých, a vedle toho i zcela neznámých dopisů, jejichž odesilatelem, nebo adresátem byl Karel Čapek. Některé texty budou publikovány zcela poprvé. Hlavní myšlenkovou linií celého souboru je diskuze nad otázkou, do jaké míry má člověk právo či dokonce povinnost poslechnout své svědomí.

Jinak na tuto otázku odpovídal Čapek třicetiletý, jinak Čapek čtyřicetiletý, různě se k ní stavěli jeho oponenti z řad odpíračů vojenské služby. Čapkův názorový vývoj v této věci je jedním z nejzajímavějších prvků připravovaného souboru. Zajímavá je rovněž komparace vývoje Čapkovy osobnosti na diktát svědomí s obecně známými skutečnostmi z jeho života a tvorby.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé dopisy nebudou řazeny podle adresáta, ale chronologicky, vyprávějí už samy o sobě poměrně plastický příběh. Součástí připravované knihy však bude i krátká studie, která publikovanou sbírku dopisů zasadí do historických souvislostí.

Na první Čapkem psané dopisy s touto tématikou jsem narazil zcela náhodou někdy v roce 2000, kdy jsem v německé literatuře hledal materiál pro odbornou práci zcela jiného zaměření. Nejsem Čapkolog, ale dopisy mě zaujaly. Protože šlo o německý překlad dopisů, chtěl jsem vidět originály.

Vydal jsem se za doktorkou Martou Dandovou do Památníku národního písemnictví, kde jsem ale s překvapením zjistil, že zrovna jeden z těch důležitějších Čapkových dopisů v PNP není. Originál se patrně nedochoval a o německém překladu, který se mi dostal do rukou, nikdo ze zainteresovaných nic nevěděl. Podle toho, co jsem v tu chvíli o celé záležitosti věděl, provedl jsem zkusmo několik cílených archivních rešerší. Postupně jsem si také začal spojovat některé události, které v literatuře nebyly nijak akcentovány. Nakonec se mi v archivech podařilo najít i několik dalších dopisů, které původní sbírku poměrně zásadním způsobem doplňují.

V současné době je text knihy ve finální fázi přípravy pro tisk.


Související články