Rozhovor s jednatelem agentury abcRedakce.cz v podnikatelském magazínu Hospodáři

Jednatel rešeršní, redakční a konzultační agentury abcRedakce.cz byl přizván do prezentační podnikatelské ankety podnikatelského magazínu Hospodáři.

rešeršér Zdeněk Bauer, rozhovor

Podnikatelský čtvrtletník Hospodáři je reprezentační magazín společenského charakteru. Rešeršní a komunikační agentura abcRedakce.cz se dlouhodobě věnuje konzultační činnosti v oblasti malého a středního podnikání, vytváří podnikatelské plány, průzkumy veřejného mínění, business research, podílí se na provozu poradenského call centra. Svými přesahy do historických témat zároveň těží z praxe minulých generací a popularizuje seriózní historický výzkum.

Anketní otázky magazínu Hospodáři a odpovědi našeho šéfredaktora

konzultant a editor Zdeněk Bauer, abcRedakce.cz

Čím by vás ještě dnes mohl překvapit počítač nebo mobilní telefon?

Štěstí přeje připraveným, ne překvapeným. Máme proto zpracováno několik možných scénářů dalšího vývoje. Souvisí to i s tím, že vytváření a distribuce informací je oblastí našeho podnikání. Technologický vývoj sledujeme, nenecháváme se jím ale rozptylovat. Současný informační boom vede k výrazné přeinformovanosti.

Klienti nás platí za to, že požadované informace najdeme a zpracujeme, nebo že důležitá sdělení dostaneme k zákazníkům. Ať už proto klientům poskytujeme rešerše, monitoring médií, copywriting, zakázkové psaní tiskových zpráv a článků či mediální servis, vždy uvažujeme především o potřebách klientů a teprve poté o tom, jaké technologie lze k danému účelu efektivně využít.

V čem vidíte pro společnosti význam např. webové firemní televize?

Web TV a videa obecně mohou být na internetu velmi dobrým komunikačním nosičem. I tato alternativa ovšem funguje pouze v případě, obsahuje-li podstatné, uspořádané a vhodně dávkované informace. Jako mediální agentura zdůrazňujeme, že klíčový je obsah.

Má-li být prezentace účinná, vyžaduje promyšlený scénář. Jsme rádi, že nás oslovují klienti, kteří přípravu webových prezentací nepodceňují a nechají si poradit. Firmy díky tomu začínají měnit svou strategii a přednostně investují do SEO a obsahu, nikoli do designu.


Související články