Rozhovor s jednatelem agentury abcRedakce.cz v podnikatelském magazínu Hospodáři

Jednatel rešeršní, redakční a konzultační agentury abcRedakce.cz byl přizván do prezentační podnikatelské ankety podnikatelského magazínu Hospodáři.

Podnikatelský čtvrtletník Hospodáři je reprezentační magazín společenského charakteru. Agentura abcRedakce.cz se dlouhodobě věnuje konzultační činnosti v oblasti malého a středního podnikání, vytváří podnikatelské plány, průzkumy veřejného mínění, business research, podílí se na provozu poradenského call centra. Svými přesahy do historických témat zároveň těží z praxe minulých generací a popularizuje seriózní historický výzkum.

Anketní otázky magazínu Hospodáři a odpovědi našeho šéfredaktora

konzultant Zdeněšk Bauer, abcRedakce.cz

Čím by vás ještě dnes mohl překvapit počítač nebo mobilní telefon?

Štěstí přeje připraveným, ne překvapeným. Máme proto zpracováno několik možných scénářů dalšího vývoje. Souvisí to i s tím, že vytváření a distribuce informací je oblastí našeho podnikání. Technologický vývoj sledujeme, nenecháváme se jím ale rozptylovat. Současný informační boom vede k výrazné přeinformovanosti.

Klienti nás platí za to, že požadované informace najdeme a zpracujeme, nebo že důležitá sdělení dostaneme k zákazníkům. Ať už proto klientům poskytujeme rešerše, monitoring médií, copywriting, zakázkové psaní tiskových zpráv a článků či mediální servis, vždy uvažujeme především o potřebách klientů a teprve poté o tom, jaké technologie lze k danému účelu efektivně využít.

V čem vidíte pro společnosti význam např. webové firemní televize?

Web TV a videa obecně mohou být na internetu velmi dobrým komunikačním nosičem. I tato alternativa ovšem funguje pouze v případě, obsahuje-li podstatné, uspořádané a vhodně dávkované informace. Jako mediální agentura zdůrazňujeme, že klíčový je obsah.

Má-li být prezentace účinná, vyžaduje promyšlený scénář. Jsme rádi, že nás oslovují klienti, kteří přípravu webových prezentací nepodceňují a nechají si poradit. Firmy díky tomu začínají měnit svou strategii a přednostně investují do SEO a obsahu, nikoli do designu.