Proč prověřovat: Přeživší Marie Klápová aneb jak jsem se málem nechal ošálit

Ať už je člověk oficiálně vnímán jako badatel, historik, rešeršér, případně jinak, musí být schopen a ochoten o jednotlivých krocích svého bádání pochybovat a kriticky je posuzovat. Má pod kontrolou emoce nadšení a věcně prověřuje vše, co do sebe v rekonstruovaném historickém příběhu zdánlivě dobře zapadá. Tak to bylo i s případem Marie Klápové, která přežila nacistický holokaust: Bylo nutné prověřovat.

Jméno a historické osudy je třeba kriticky prověřovat

Marie Klápová byla jednou z přeživších nacistické represivní mašinerie. Za své „pacifistické názory“ byla jako „bibelforscherka“ vězněna v Praze, Terezíně, a nakonec i v koncentračním táboře Ravensbrück. Nacistické věznění ale přežila a vrátila se do Prahy.

Jeden z pamětníků mi kdysi tvrdil, že se později přestěhovala z Nuslí kamsi do oblasti Radlic a Smíchova. Když jsem se tedy seznámil s pamětníky na Smíchově, samozřejmě jsem se jich začal ptát: „Prosím tě, nebydlela tady někde nějaká Marie Klápová?“ A bylo mi řečeno: „No ano! Samozřejmě! Tady U Nikolajky!“

Získané údaje je nezbytné kriticky vyhodnotit

A tím by to mohlo skončit. Byla to ale opravdu spolehlivá informace? Bydlela tam skutečně Marie Klápová? Badatel by se neměl nechat ukolébat. Musí prověřovat!

A další pátrání dávalo tušit, že v příběhu něco nehraje. Spor překvapivě nevězel v otázce, zda Marie Klápová U Nikolajky bydlela, či nebydlela. Tento fakt nezávisle na sobě potvrdilo hned několik místních pamětníků. Zdánlivě odpovídal i věk dotyčné hledané: „Zemřela ve vysokém stáří snad někdy na začátku osmdesátých let,“ tvrdili mi místní. Některé drobnosti ale podezřele nelícovaly. A tak bylo nutné pátrat dál a ověřovat.

Postupně se pak ukázalo následující:

  • Marie Klápová, narozená roku 1902 v Zadním Chlumu u Sedlčan, byla během okupace prokazatelně uvězněna pro své náboženské přesvědčení. Válku přežila a vrátila se do Nuslí. Tyto údaje lze úředně doložit.
  • Na smíchovské adrese v ulici U Nikolajky, respektive správně v ulici Na Březince, bydlela Marie Klápová, rozená Hlaváčková, narozená roku 1915 v Kutné Hoře.

Z hlediska mladších generací byly obě ženy svým způsobem vrstevnice. Obě také překvapivě patřily do stejné názorové „pacifistické“ komunity. Navzájem se ale vůbec neznaly a nevěděly o sobě.

Mezi nuselskou Marií Klápovou (*1902) a smíchovskou Marií Klápovou (*1915) není žádný známý příbuzenský poměr.

Věřili byste tomu?

Na co všechno musí badatel při evidenci jmen, dat a událostí myslet, aby se nenechal ošálit… Údajné stěhování z Nuslí na Smíchov je evidentně jen nechtěnou dezinterpretací, vzniklou něčí nechtěnou záměnou, respektive chybným ztotožněním dvou různých osob se stejným neobvyklým jménem.

ZB


Další články k tématu „proč a jak prověřovat“