Starej Procházka na mostě – Legendární hoax žije i po sto letech

Před více než před sto lety zemřel císař František Josef I. Někteří Češi mu za jeho života lidově říkali „Starej Procházka“. Proč? Asi vás překvapí, proč mu tak neříkali…

Starej Procházka císař František Josef I. na mostě

Fotografie Františka Josefa I. s drzým popiskem Procházka na mostě

Už po několik generací se traduje výklad, jak vystřižený z Haškova Švejka, který je doloženým hoaxem – v tomto případě žertovnou mystifikací. Včera, 20. listopadu, ho připomněla i Česká televize ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události. Reportér – stojící, jak jinak, než na Mostě Legií – sice začal tím, že jde o tradovanou legendu, pak už ale pokračoval v zaběhnutém schématu:

„Mocnář navštívil Prahu mnohokrát. V české paměti dodnes žije legenda, která vznikla v roce 1901, když otevíral Most císaře Františka I., dnešní Most Legií. Tehdy se měla v novinách objevit jeho fotografie s popiskem ‚Procházka na mostě‘ a císaři se pak začalo říkat ‚Starej Procházka‘.“

„Se měla objevit…“? Co se asi neznalému divákovi z takového výkladu uchytí v paměti, lze si snadno domyslet: ‚ééé… císař zvanej starej Procházka … vzniklo to podle novinovýho popisku u ňáký fotky…‘ – A přitom by v reportáži stačilo říct třeba toto:

V české veřejnosti byl znám pod lidovou přezdívkou Starej Procházka. Jak přezdívka vznikla, není dnes už jasné. Jisté je, že tradovaná legenda o novinovém popisku císařovy fotografie na mostě se nezakládá na pravdě.

Hoax z kategorie romantických

Proč novináři, kteří horují pro boji proti novodobým hoaxům, romantizují ty staré, zůstává nezodpovězeno. Pikantní je, že den před výše zmiňovanou reportáží, tedy v neděli 19. listopadu, věnovala Česká televize legendárnímu mocnáři celý pořad Historie CS, kde byl hoax už po mnohokráté uvedena na pravou míru. Proč je se autoři reportáže z Událostí nedrželi pořadu z předešlého večera…

Zmiňované dobové noviny, které by u otištěné fotografie císaře kráčejícího po mostě osahovaly popisek „Procházka na mostě“ se zatím žádnému historikovi nepodařilo dohledat. Podle všeho neexistují, stejně jako podle všeho neexistují noviny s Peroutkovým článkem Hitler je gentleman.

Co se naopak už opakovaně podařilo doložit, je fakt, že přezdívka Starej Procházka byla na rakouského mocnáře Franze Josefa I. používána už přinejmenším deset let před otevřením dnešní kamenné verze dnešního Mostu Legií. Lidová přezdívka Starej Procházkaproto prostě nemohla vzniknout v létě roku 1901.

Legenda o popisku u fotografie v časopisu Světozor (1901)

Kdy vznikl samotný hoax o Procházkovi na mostě, není známo. Jisto je, že byl šířen nejpozději od konce třicátých lete 20. století. Nejpozději z této doby také pochází legenda o popisku u fotografie, explicitně odkazující na časopis Světozor. V Národní listech z června 1939 se například píše:

„Za zmínku stojí také následující příhoda, která se udála při otevření mostu [v roce 1901]. Časopis ‚Světozor‘ přinesl tenkráte obrázek, jak se císař prochází po novém mostě a pod fotografií byl text: ‚Procházka na mostě‘. Od té doby se u nás císaři jinak neříkalo, než ‚Starej Procházka‘.“

Ve Světozoru, což byl tehdejší pražský společenský žurnál, roku 1901 uvedená fotografie císařova průvodu po městě opravdu vyšla. Ovšem s úplně jiným popiskem. Pod obrázkem tehdy stálo: „Promenáda na novém pražském mostě“.

Kdy a jak tedy vznikla císařova lidová přezdívka Starej ProcházkaDer alte Prochazka, když to nebylo v roce 1901 při otevření dnešního Mostu Legií? Jako nejpravděpodobnější se dnes historikům zdá ta varianta, že příčinu ke vzniku přezdívky zavdal vídeňský dvorní jezdec tohoto jména, který dělal volnou cestu při císařových cestách do jeho dvorské kanceláře (působil jako majáček, aby císařskému kočáru nikdo nepřekážel). Když ho lidé viděli, měli prý volat „Starý Procházka už jede!“

Další možná vysvětlení přezdívky Starej Procházka

Přidáváme však i několik dalších možností, jak je k výkladu přezdívky Starej Procházka v červenci 1938 otiskly Lidové noviny:

„Netušili jsme ani, že noticka o čtyřicetiletém mostě Legií [stavba začala 1898], spojená s historkou o Starém Procházkovi, jak jsme ji přinesli v deničkách, vzbudí takový ohlas. A zatím už nám chodí dopisy, které nás trochu usvědčují z historického omylu, ale hlavně nám snesly hodně materiálu o tom, jak se Františku Josefovi říkalo Procházka mnohem dřív.

Jeden z čtenářů (literát významného jména) dokonce hledá historický původ této přezdívky už v době Marie Terezie, kdy prý byl ve Vídni policejní ředitel Procházka. Ale jak tento Procházka k mocnářskému Procházkovi přišel, nevysvětluje. Týž čtenář však nás upozorňuje na fakt, že již v roce 1891 při Jubilejní výstavě napsal výstavní referent Hlasu Národa při císařské návštěvě referát s nadpisem zajisté ne náhodným: PROCHÁZKA NA VÝSTAVĚ.

V týž čas prý, taky před návštěvou císařského Veličenstva, byl prý v Národních Listech inzerát: HOLE NA PROCHÁZKU. O těchto holích mluví shodně dva čtenáři, jeden ovšem klade ten případ do doby pozdější, právě do roku 1901, kdy byl císař také v Praze. Podle tohoto čtenáře byl zmíněný nápis umístěn ve výkladě jednoho výrobce holí — a musil být na policejní příkaz odstraněn. Patrně tedy i policii byla tato přezdívka »zdeúředně« známa.“


  • [Tohle si zaslouží naši malou vsuvku s poznámkou: Inzeráty, které nabízely hůl na procházku se v dobovém tisku skutečně objevovaly. Proč v nich ale vidět odkaz na císaře pána, když holí na procházku se v těch dobách ke špacíru běžně používalo, to nám zůstává utajeno. ]

Zpět ale k textu Lidovek z roku 1938:


„Podle tohoto čtenáře, který se na přezdívku pamatuje již z let devadesátých [19. století], vnikla prý přezdívka ve vídeňských parlamentních kuloárech a užívalo se ji jako krycího jména pro císaře. Před tím fikali opoziční poslanci mikádo, ale to prý bylo příliš průhledné. Jméno Procházka zvolili prý patrně proto, že je velmi rozšířené. Snad mělo na tuto volbu vliv i to, že v jedné restauraci, kam chodili poslanci na obědy, byl vrátný s kaiserbartem [císařskými licousy], který se jmenoval Procházka.

Buď, jak buď, čtenáři nás historickými doklady přesvědčili, že je Procházka starší, než jsme předpokládali. Patrně tedy redaktor Světozoru užil vtipu už před tím několikrát zdárné udaného a udělal si svého Procházku na mostě. My — říká autor noticky — to nepamatujeme, a proto jsme prodali, jak jsme koupili. Děkujeme čtenářům za opravu a prodáváme po druhé podle kupu tentokrát hodnověrnějšího.“


K tomu ještě připomínáme, že policejní ředitel Procházka se jako jedna z hlavních postav objevuje i v populární historické veselohře Zkouška státníkova od českého dramatika Emanuela Bozděcha (1841–1889). Její děj se odehrává během vlády Marie Terezie, někdy kolem roku 1748.


Související články