Lina Heydrichová a její soukromý pracovně-koncentrační tábor na panství Panenské Břežany

Lina Heydrichová, vdova po zastupujícím říšském protektorovi Reinhardu Heydrichovi, bývá někdy líčena div ne jako gestapačka, s rukama téměř jistě od krve. Československý poválečný lidový soud dokonce přijal obvinění, že měla usilovat o život stovek českých obyvatel.

Lina Heydrichová a její svědkové Jehovovi na panství Panenské Břežany

Ve vzpomínkách civilistů a bývalých vězňů z Panenských Břežan je přitom Heydrichová líčena spíše jako náladová selka. Jaká tedy byla Lina Heydrichová a jak se žilo vězňům v Panenských Břežanech, považovaným za její osobní majetek?

Jaká byla? Lina Heydrichová a její panství u Prahy?

Nová obsáhlá studie „Bylo to tam tak čarovně krásné“. Lina Heydrichová a její soukromé vězeňské komando na panství Panenské Břežany (Zdeněk Bauer, Jaroslav Čvančara) pečlivě analyzuje dobové úřední dokumenty, soukromou korespondenci i vzpomínky pamětníků. Výsledný obraz dává čtenářům nahlédnout do neobvyklé atmosféry soukromého pracovního (či snad koncentračního?) tábora na zámku Panenské Břežany, který měla na povel říšská vdova Lina Heydrichová. V mnoha směrech to může být pohled překvapující.

Plné znění článku z historické revue Paměť a dějiny je k dispozici na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Dolní zámek v obci Panenské Břežany


Související články