Redaktor zvaný Editor – Porodní bába finální verze vašeho textu

Jednou z klíčových činností, které v rámci našich editing services nabízíme, jsou různé komerční editorské služby. Co nebo kdo to vlastně editor je? A co je podstatou činnosti zvané redigování?

Redaktor, editor textu, jeho práce

Editor je redakční pozice (z latinského editio – vydání díla). Je to koncepční pracovník, který upravuje do konečné podoby článek, časopis, knihu, sborník, film nebo jiné dílo. Editor kontroluje účelnost jednotlivých informací pro vyprávění celého příběhu a odpovídá za finální podobu díla.

Editor je tedy redaktor odpovědným za výslednou podobu díla. Je to – v nadsázce řečeno – porodní bába vašeho textu, knihy, brožury, letáku, vizitky, filmu… Tedy díla, které hodláte prezentovat před veřejností.

Filmový střihač je rovněž editor

Ať už jde o jakékoli textové či filmové dílo, editor mu vtiskuje jednotnou a konečnou podobu podle záměru a zaměření daného média. U novin nebo v redakci časopisu mívá editor na starost i konečnou redakci materiálů. U filmu je editor (v českém prostředí je anglické slovo editor tradičně překládáno poněkud despektním pojmem střihač) odpovědný za konečnou podobu sestříhaného příběhu. Je prakticky tím hlavním vypravěčem, byť zůstává v pozadí.

U velkých amerických studií má proto editor postavení srovnatelné s režisérem nebo kameramanem. – Od roku 1935 je ostatně editing (střih) jednou z kategorií, za které je udělována filmová cena Oscar. Význam editora vám ale bude jasnější, když se podíváte na seznam držitelů Oscara v kategorii „Editing“.

Editace dokumentu zkušeným redaktorem – Pracovní úkoly editora

Jak vypadají pracovní povinnosti editora v běžné praxi? Editor vybírá a připravuje písemné, vizuální, zvukové a filmové materiály, vhodné pro zařazení do finálního díla. Nebo naopak kontroluje už předpřipravenou pracovní verzi díla. V takové chvíli z upravovaného díla řadu zbytečných pasáží vyřadí, jiné přemístí.

Editační proces může zahrnovat opravu, kondenzaci, změnu struktury a další úpravy prováděné s cílem produkovat správné, konzistentní, přesné a úplné dílo.

Proces editačních úprav často začíná už u původního autorova nápadu k samotnému dílu. Spolupráce editora a autora pak pokračuje v průběhu celého pracovního procesu. Film například často stříhají editor a režisér společně. Úprava textového dokumentu je průběžně komentována i oponována autorem.

Práce kvalitního editora zahrnuje mnoho dovedností. Od běžné redakční práce až po kvalitní mezilidskou komunikaci. Editor musí být také dobrý vypravěč. U odborných textů musí dobře rozumět i odborné obsahové stránce produkovaného díla. Pro historický sborník je například nejlepší editor s dobrou znalostí historie.

Existence kvalitního editora pro výsledné dílo – pokud má být kvalitní a bez zbytečných vad – je nepostradatelná. Jinak řečeno: Kde kvalitní editor není, je to tím víc patrné, čím víc je váš projekt ambicióznější. Velké textové dílo bez editora je prostě jako porod bez porodní báby.


Související články