Workshop Grafie.cz v Národním technickém muzeu

Editor a nakladatel Zdeněk Bauer byl pozván k přednášce na workshopu přední české vzdělávací polygrafické společnosti Grafie.cz. Námětem jeho příspěvku byly nejen rešerše, ale také soft skills v jednání s badateli či zadavateli na jedné straně a dodavateli i koncovými zákazníky na straně druhé. Rychle navázal kontakt s publikem a na konkrétních příkladech ukázal, jak být v rámci měkkých dovedností současně vstřícný, empatický a zároveň pevný.

Mentor a editor Zdeněk Bauer
Zdeněk Bauer, nakladatel a mentor

Oborově jsme se primárně drželi prostředí, ze kterého pocházela většina přítomných posluchačů, tj. polygrafického průmyslu, vydavatelství a distribuce knih. Zdeněk Bauer však zároveň opakovaně zdůrazňoval nezbytost vidět každý projekt i z druhé strany – tedy z pohledu badatele či zadavatele, který přichází z úplně jiného světa a má své vlastní představy.

Na závěr měli všichni přítomní příležitost zúčastnit se speciální komentované prohlídky v tiskovém a polygrafickém oddělení NTM, které pro nás připravil Ing. Pavel Pohlreich.

NTM, oddělení tiskových strojů
NTM, oddělení tiskových strojů
Národní technické muzeum, oddělení tiskových strojů

K vidění bylo množství krásných a unikátních tiskařských zařízení. K úplně pohodě přispělo i milé občerstvění, vstřícnost organizátorů a smysl pro humor pana Pohlreicha.

Patrik Novotný


Související články