Věcným chybám se nevyhnete. Většinu z nich lze ale pečlivou kontrolou odstranit

Dokonalý text neexistuje. I když svůj text podrobíte třeba čtyřfázové kontrole, jak je to zvykem v kvalitních redakcích, garanci bezchybnosti jen sotva obdržíte. To pochopitelně neznamená, že několikafázová kontrola (věcná, jazyková a typografická) nemá smysl. Právě naopak! Právě proto by neměla být podceňována. Jen je třeba mít na mysli její účel: Chyby eliminovat.

» Související článek: Korektura češtiny. Jsou možné opravy chyb bez chyb? Mějte rozumná očekávání

Podpůrná role editora: Účelem kontroly textu je minimalizovat počet chyb

Formální chyby (špatné popisky u obrázků, špatné nadpisy, nesourodý obsah apod.) i faktografické chyby (chybné údaje) mohou být nepříjemnou komplikací v jakékoli publikaci. Na straně autora či vydavatele přitom stačí jen trocha nepozornosti, aby úsilí investované do bádání, analýz a precizování textu utrpělo zbytečnou kaňku v podobě špatného popisku, nelogické věty, přehlédnuté jazykové hrubky nebo překlepu na viditelném místě.

Věcná chyba v textu
Ano, při spaní bychom se bez brýlí určitě obešli…

Minimalizaci rizik může v tomto případě (vedle autora textu) do jisté míry zajišťovat také editor publikace, případně technický redaktor. K odstranění obsahových nedostatků je nezbytná pečlivá formální kontrola a dostatečné všeobecné vzdělání.

Zbytečný omyl v textu
Takhle to dopadá, když vám brigádníci naplní databázi s důrazem na objem, nikoli na obsah, a pak už to po nich nikdo nezkontroluje.

Editor je redakční pozice (z latinského editio – vydání díla). Je to koncepční pracovník, který upravuje do konečné podoby články, časopis, knih, sborník, film nebo jiné dílo. Editor kontroluje účelnost jednotlivých informací pro vyprávění celého příběhu a odpovídá za finální podobu díla.

Osoba na pracovní pozici editor je tedy redaktorem odpovědným za výslednou podobu vašeho článku, knihy, filmu či jiného díla. Je to – v nadsázce řečeno – porodní bába vašeho textu. A vůbec nezáleží na tom, zda jde o text knihy, brožury, letáku, vizitky, filmu nebo jiného díla, které hodláte prezentovat veřejnosti.

Kontrola obsahu
Kdo by to byl řekl, že Taťána Míková pracuje v televizi už od svých devíti let…

Vidíte nějaké chyby?

Editor by měl být v ideálním případě schopen odhalit většinu formálních chyb v dokumentu a zároveň i chybné faktografické údaje – pokud je můžeme zahrnout do oblasti všeobecné vzdělanosti. Neměl by mít problém jasně zařadit, kdy začala nebo skončila druhá světová válka, že Beneš byl prvním jménem Edvard nebo že Vienne a Wien není totéž. Když to ale nejde jinak, musí být na formální i obsahovou korekturu k dispozici dva různí lidé.

Základem veškeré činnosti je ale pečlivost a dostatek času. Z praxe víme, že co se času týče, zadavatelé buď přicházejí s projektem na poslední chvíli, nebo před uzávěrkou přicházejí s tolika změnami, že se vznik zbytečných chyb doslova nabízí. Moc se s tím, popravdě, dělat nedá. I editoři jsou jenom lidé a nastavování nedostatku času po nocích a přes víkendy k eliminaci chyb příliš nevede.

V ideálním světě si zadavatel uvědomuje stejnou míru odpovědnosti, jakou očekává od zhotovitele. Četné vady, na které lze narazit v tiskových zprávách, na webových stránkách a dokonce i v kvalitních tištěných publikacích ovšem ukazují, že hektické tempo znemožňující kvalitní kontrolu a editaci se občas stává standardem současné epochy.

Faktografický omyl
Jakou vyhlášku mělo ministerstvo na mysli, se nám zjistit nepodařilo…
Věcné chyby odstraní kontrola
Rovněž tak netušíme, kdo byl citován ve výše uvedené oficiální zprávě ministerstva.

Pokud chcete, aby někdo podobně pečlivě po obsahové stránce zkontroloval a opravil váš rukopis, počítačový text nebo připravovanou publikaci (tištěnou či elektronickou, najděte si zkušeného a pečlivého editora. K dispozici je vám i naše redakce.


V roce 2008 byl Wehrmacht na Ministerstvu obrany ČR…

A na závěr snad ještě několik doplňujících humorných ukázek, co všechno může zbrklá editace způsobit. Z každodenní praxe sami dobře víme, jak snadno může k publikaci podobných nesmyslů dojít…

Wehrmacht na Ministerstvu obrany
Tak tohle je docela silná káva: Wehrmacht na Ministerstvu obrany ČR jako titulek oficiální tiskové zprávy, která opravdu není z roku 1939, ale z roku 2008.
Zbytečné chyby v textu
Zřejmě největší úspěch genetiky: ŠPALDOVÉ sušenky bez obsahu PŠENICE! Jsou předvojem kuřecích řízků bez obsahu masa.

Tenhle chlapík prý při seskoku pokořil rychlost světla…

Publikovali nesmysl
Chlapec letěl fakt hodně rychle. Tak rychle, že překonal i fyzikální zákony…
Dočasné omezení – to je chyba
Omezení pití alkoholu platí do té doby, dokud nebude odvolána vláda? No vida!

Související články na téma „chyby v textu“