Odpírači vojenské služby v bývalém Československu

Nakladatelství Academia nedávno vydalo pozoruhodnou publikaci A nepozdvihne meč…, jejímž editorem je historik Petr Blažek. Kniha je věnována problematice odpírání vojenské služby v Československu v letech 1948–1989.

Petr Blažek (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby

Nadčasové a společensky důležité téma

Téma odpírání vojenské služby v komunistickém Československu, jakkoliv se jedná o téma závažné, zůstávalo doposud poněkud stranou pozornosti historiků. Tento sborník příspěvků ze semináře pořádaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR představuje tematicky ucelený soubor historických studií, rozhovorů s pamětníky i dobových archivních dokumentů, které fenomén odpíračství z různých úhlů pohledu přibližují. K otevřenému odpírání vojenské služby vedly stovky mladých mužů nejrůznější důvody – politické, filozofické, náboženské či národnostní.

Největší počet odpíračů odvolávajících se na své svědomí pocházel z prostředí malých náboženských skupin. Zejména svědkové Jehovovi volili raději dobrovolně vězení nebo dlouholetou namáhavou práci v dolech.

O charakteru komunistického režimu svědčí okolnost, že řada odpíračů vojenské služby byla odsouzena za stejný čin opakovaně k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Pozornost je v knize věnována také rehabilitaci odpíračů vojenské služby po roce 1989 nebo fenoménu proslulých „modrých knížek“.


Související články