Odpírač vojenské služby Vilém Nemrava (* 1882)

Milan Krejčík využil naše materiály a pro Zpravodaj obce Hněvotín sestavil s využitím knihy Vojáku Vladimíre… krátký článek o legendární i legendarizované postavě odpírače vojenské služby jménem Vilém Nemrava.

Jaroslav Hašek zmiňuje Nemravu opakovaně

Kdo by neznal legendární román Jaroslava Haška: Osudy dobrého vojáka Švejka. Ve druhém dílu, poté, co je Švejk spolu s nadporučíkem Lukášem odvelen na frontu, seznamuje se u pluku s dalšími postavami příběhu, které měly svůj reálný předobraz v neliterárním světě. V jedné debatě se sapérem Vodičkou prohodí:

„Před vojnou žil na Moravě nějakej Nemrava, a ten dokonce nechtěl vzít ani flintu na rameno, když byl odvedenej, že prej je to proti jeho zásadě, nosit nějaké flinty. Byl za to zavřenej, až byl černej, a zas ho nanovo vedli k přísaze. A von, že přísahat nebude, že je to proti zásadě, a vydržel to.“

Už předtím zmiňoval Hašek odpírače Nemravu v cenzurou zabavené povídce Nazarénští. O tom už ale více v připojeném textu…

Celý zpravodaj je k dispozici na webu obce.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jak to s Vilémem Nemravou nakonec celé dopadlo, to vůbec poprvé popisuje naše kniha Vojáku Vladimíre…, věnovaná nejenom Nemravovi, ale i dalším – známým i neznámým – hrdinům beze zbraně.


Související články k tématu odpírání vojenské služby