Max von der Grün – společensky angažovaný spisovatel s kořeny v česko-německém pohraničí

Historik Eduard Burget z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a publicista Josef Hora připomněli v uplynulých dnech svými příspěvky v rozhlase, televizi a na zpravodajských portálech zajímavou osobnost, jakou bezesporu byl Max von der Grün, spisovatel s pozoruhodným vztahem k České republice.

Historik Zdeněk Bauer vydal knihu Dva dopisy Pospischielovi (Max von der Grün)

Grün patřil k autorům popisujícím německý hospodářský zázrak pohledem dělníků, kteří byli na pomyslné základně pyramidy dělníků. Svého času se jeho knížky těšily takovému zájmu, že je prý četly tak rozdílné osobnosti jako Konrad Adenauer a Walter Ulbricht. Co je na nich tak zajímavého? Na to se v rozhlasovém pořadu Portréty pokusil odpovědět historik Eduard Burget.

Max vod der Grün a Zdeněk Bauer
Max von der Grün. Spisovatel, který nikdy nešel s hlavním proudem: Portrét na ČRo

Kolotoč výplat, placení složenek a do toho splátky za auto, byt, případně obojí a něco navíc… „Já vím, jak to půjde dál. Přijdou nové splátky a po zaplacení budou následovat další a tak dál, do nekonečna. Dokud budeme mladí, budeme se věčně mořit nějakými splátkami. Co máme ze života?“ – Každodenní realita řady lidí, pro mnohé kus normality. Tím, co nejeden z nás zažívá v posledních desetiletích, si Západ prošel před mnoha lety. A jak svědčí uvedená citace, Grün dokázal tuto realitu dobře reflektovat.

Rešerše: Zdeněk Bauer na téma Max von der Grün

Několik samostatných článků připravil ke Grünovu výročí publicista Josef Hora. Pojal je jako retrospektivní, ale zároveň jako důležitou nadčasovou vzpomínku.


Dva dopisy Pospischielovi z nakladatelství Zdeněk Bauer

Grünův román zůstává nadále aktuální

Bystrý čtenář dnes rychle zjistí, že i po téměř padesáti letech, které uplynuly od prvního německého vydání, neztrácí von der Grünův text nic ze své aktuálnosti. Ať už budeme v románu hledat paralely k obtížnostem morálního zakotvení pro dnešního člověka, nebo si budeme všímat rostoucího vlivu nadnárodních korporací na události ve světě, prakticky každý čtenář se může v některé z postav Grünova románu Dva dopisy Pospischielovi nějakým způsobem najít.

Související články