Max von der Grün – společensky angažovaný spisovatel s kořeny v česko-německém pohraničí

Historik Eduard Burget z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a publicista Josef Hora připomněli v uplynulých dnech svými příspěvky v rozhlase, televizi a na zpravodajských portálech zajímavou osobnost, jakou bezesporu byl Max von der Grün, uznávaný německý spisovatel s pozoruhodným vztahem k České republice.

Max von der Grün – Historik Zdeněk Bauer vydal knihu Dva dopisy Pospischielovi

Max von der Grün pocházel z příhraničního bavorského Barout (něm. Bayreuth). Důležitou část svého dětství však prožil na Tachovsku. Jeho rodina žila nějaký čas v obci Pavlův Studenec, kde také malý Max navštěvoval obecnou školu. Když se během třicátých let začal i v pohraničí vzmáhat německý nacionalismus a nacismu, patřila jeho rodina k těm několika málo v kraji, kteří Hitlerově slibům nenaletěli, a k nacistům se nepřidali.

Těžkosti a pronásledování, které pak zažívali, ovlivnilo spisovatele von der Grüna na celý jeho život. Po válce žil v západním Německu. K Československu si udržoval kladný vztah, byť si o komunistické totalitě nemyslel vůbec nic dobrého. Ve svých románech a reportážích nabízel neotřelý pohled sociálně cítícího, ale také svobodomyslného člověka.

Grün patřil k autorům popisujícím německý hospodářský zázrak pohledem dělníků, kteří byli na pomyslné základně pyramidy dělníků. Svého času se jeho knížky těšily takovému zájmu, že je prý četly tak rozdílné osobnosti jako Konrad Adenauer a Walter Ulbricht. Co je na nich tak zajímavého? Na to se v rozhlasovém pořadu Portréty pokusil odpovědět historik Eduard Burget.

Max vod der Grün a Zdeněk Bauer
Max von der Grün. Spisovatel, který nikdy nešel s hlavním proudem: Portrét na ČRo

Max von der Grün upozorňoval na nedostatky moderní společnosti

Kolotoč výplat, placení složenek a do toho splátky za auto, byt, případně obojí a něco navíc… „Já vím, jak to půjde dál. Přijdou nové splátky a po zaplacení budou následovat další a tak dál, do nekonečna. Dokud budeme mladí, budeme se věčně mořit nějakými splátkami. Co máme ze života?“

– Každodenní realita řady lidí, pro mnohé kus normality. Tím, co nejeden z nás zažívá v posledních desetiletích, si Západ prošel před mnoha lety. A jak svědčí uvedená citace, Grün dokázal tuto realitu dobře reflektovat.

Rešerše: Zdeněk Bauer na téma Max von der Grün

Několik samostatných článků připravil ke Grünovu výročí také publicista Josef Hora. Pojal je nejen jako retrospektivní, ale i jako důležitou nadčasovou vzpomínku.


Max von der Grün – Dva dopisy Pospischielovi z nakladatelství Zdeněk Bauer

Grünův román z čs. pohraničí zůstává nadále aktuální

I dnes bystrý čtenář rychle zjistí, že i po téměř padesáti letech, které uplynuly od prvního německého vydání Zwei Briefe an Pospischiel, neztrácí von der Grünův text nic ze své aktuálnosti.

Ať už budeme v románu hledat paralely k obtížnostem morálního zakotvení pro dnešního člověka, nebo si budeme všímat rostoucího vlivu nadnárodních korporací na události ve světě, prakticky každý čtenář se může v některé z postav Grünova románu Dva dopisy Pospischielovi nějakým způsobem najít.


Související články