Meziválečné podnikání: Desatero pro úspěšného podnikatele

Níže uvedený soubor deseti rad „pro pravého a úspěšného muže“ pochází z roku 1939. Pravidla napomáhající k úspěchu jsme tu sice měli už několikrát. I tento seznam je ale v něčem ojedinělý. Budeme rádi, když vás bude inspirovat. Vytiskněte si ho a dejte na svůj psací stůl, abyste ho měli stále na očích.

  1. BUĎ SVŮJ – Měj své názory, své záliby a své ideály.
  2. BUĎ ČILÝ – Stále se dívej po příležitostech, kde bys mohl sebe uplatnit.
  3. BUĎ POZITIVNÍ – Hledej u každé věci, jak by šla a ne proč nejde.
  4. BUĎ SYSTEMATICKÝ – Ve své práci i uskutečňování svých snah a cílů.
  5. BUĎ VYTRVALÝ – Nedej se svést s cesty, kterou jsi jednou uznal za správnou.
  6. BUĎ PRACOVITÝ – Pracuj však víc svým, mozkem nežli svým tělem.
  7. BUĎ UČENLIVÝ – Každá práce jde dělat lépe, nežli ji děláš dosud.
  8. BUĎ SLUŠNÝ – Zacházej s jinými tak, jak by sis přál, aby zacházeli s tebou.
  9. BUĎ STŘÍDMÝ – Vyhýbej se přehnání v čemkoli.
  10. BUĎ DŮVĚŘIVÝ – Důvěřuj nadčasovým hodnotám.

(Poznámka: Jednotlivé body jsme pro 21. století mírně aktualizovali.)


Meziválečná reklama

Související články na téma reklama a podnikání