Zveřejnili jsme neznámé texty – Jejich autorem a příjemcem byl Karel Čapek

Nově objevené a dlouho ztracené čapkovské texty vycházejí knižně 70 let po smrti uznávaného spisovatele. Karel Čapek, Jindřich Groag, otázky svědomí a směřování moderní civilizace.

Karel Čapek: Vojáku Vladimíre…

Nová kniha „Vojáku Vladimíre…“ zveřejňuje doposud neznámé texty, jejichž autorem nebo adresátem byl Karel Čapek. Po sedmdesáti letech od Čapkovy smrti máte možnost si nyní poprvé přečíst některé dobové dokumenty, které vrhají nové světlo na Čapkův život a jeho osobnost. Předmět, ke kterému kniha poslouží: Celospolečenská odpovědnost, svědomí, morální deficity vědeckotechnické civilizace.

Obsah knihy „Vojáku Vladimíre…“

Jak bylo již dříve známo, významný brněnský advokát Jindřich Groag několikrát Čapka kontaktoval skrze své klienty, kteří z důvodu svědomí a náboženského přesvědčení odpírali vojenskou službu. V nové knize jsou vedle známých textů vůbec poprvé publikovány i donedávna neznámé archiválie, které významným způsobem upřesňují mnohé souvislosti.

První vydání korespondence Karel Čapek – Jindřich Groag

Důležitou roli v celém příběhu hraje i advokát JUDr. Heinrich Groag, bratranec mezinárodně uznávaného architekta Jacquese Groaga. Kniha se tak vůbec poprvé cíleně a obsáhle soustřeďuje na život a aktivity tohoto brněnského advokáta. V úvodní studii je popsáno Groagovo rodinné zázemí, které vytvářela asimilovaná židovská rodina v německé části Olomouce.

Vzpomenuty jsou Groagovy kontakty s rakouským filozofem Ludwigem Wittgensteinem a jeho aktivity na poli pacifismu (jedním z jeho klientů a přátel byl i meziválečný pacifista Přemysl Pitter). Pozornost je věnována i Groagově pozdější společenské ostrakizaci v období nacismu a komunismu.

Odpírání vojenské služby z důvodu svědomí

Kniha „Vojáku Vladimíre…“ obsahuje doposud neznámé texty, jejichž autorem nebo adresátem byl Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírač vojny Vladimír Rajda. Sedmdesát let po Čapkově smrti máte možnost si nyní poprvé přečíst některé dobové dokumenty, které vrhají nové světlo na Čapkův život a jeho osobnost. Objednejte si čapkovské texty, které až doteď zůstávaly ukryty před zraky veřejnosti. Součástí knihy je obsáhlá úvodní studie vydavatele, dále přepis 29 dobových písemností (polovina z nich je nyní publikována poprvé) a přes tři desítky obrazových a mapových příloh.

Kniha „Vojáku Vladimíre…“Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby má 232 stran textu. Obsahuje více než tři desítky fotografií. Knihu žádejte u svého knihkupce nebo na stránkách nakladatelství www.NZB.cz.


Související články