Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

Kniha Vojáku Vladimíre…, vydaná péčí nakladatelství NZB, posloužila jako důležitý zdroj pro jednu z přednášek na akreditovaném vzdělávacím programu Národního institutu pro další vzdělávání. Spoluautor publikace byl do projektu zároveň přizván jako konzultant.

Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

Akreditovaná vzdělávací konference pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského (NPMK) a Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) ve svém programu kombinovala hned několik atraktivních humanitních témat. Základním nosným tématem byla samozřejmě první světová válka, respektive – s ohledem na organizátory – ohlasy a dozvuky první světové války v civilním tuzemském zázemí.

Chlebenky, moučenky a rekvírování

České země patřily k těm oblastem, kterým se fronta vyhnula, ovšem obyvatelstvo trpělo druhotnými následky války. Počínaje odchodem mužů (živitelů rodin) na frontu, nedostatkem potravy (objevila se tzv. chlebenka, tj. lístek na chleba, moučenka, tj. lístek k přídělovému odběru mouky apod.), rekvírováním hospodářského zvířectva (koní, psů apod.), rekvírováním materiálu (nejen zvony, ale například i mosazné kliky) atd. Dobře, přehledně a čtivě o tom pojednává například kniha Františka Černého Moje záznamy ze světové války 1914-1918.

Významnou součástí konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti bylo představení knihy Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918, kterou pro nakladatelství Paseka připravila Milena Lenderová, Martina Halířová a Tomáš Jiránek. Obě přítomné dámy knihu zdařile prezentovaly v samostatných příspěvcích.

Pacifismus a odpírání vojenské služby

V druhé polovině konference se organizátoři zaměřili na ukázky možného čerpání informací z materiálu Archivu Přemysla Pittera. Ten je už řadu let deponován v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Zcela logicky zazněl například příspěvek o působení Přemysla Pittera na frontách první světové války (Petr Matějček, NPMK).

Voják první světové války při útoku v zákopech

Pozvolná digitalizace archiválií APP umožňuje některé materiály sledovat také na webových stránkách http://1914-1918.npmk.cz/, které pracovníci NPMK spustili za účelem podpory vyučování o 1. světové válce. S pomocí stránek lze ve výuce žáků základních a středních škol účelně využívat například egokumenty Přemysla Pittra. V rámci konference byly prezentovány konkrétní možnosti, například využití personálních dokumentů Přemysla Pittra (deník, různé doklady apod.).

Radek Valenta (NPMK) v příspěvku Rozmach pacifismu v Československu jako jeden z důsledků Velké války popsal okolnosti vzniku pacifismu na konci 19. století a rozmach politického pacifismu po první světové válce. Výraznou měrou mu při tom byly publikace Sám proti zlu od Pavla Kosatíka a Vojáku Vladimíre… od Zdeňka Bauera. Zvláště s pomocí druhé knihy byl plasticky vylíčen příběh odpírače Vladimíra Rajdy, kterého se veřejně zastával spisovatel Karel Čapek.

Karel Čapek: Vojáku Vladimíre…

Radek Valenta ve své přednášce hojně citoval z knihy „Vojáku Vladimíre…“ a různé fotografie či dokumenty z této knihy použil i ve své prezentaci. Viz třeba přepisy dobových Lidových novin, zachycené na fotografii výše.

Primárně byl program celé konference určen učitelům základních a středních škol. Mezi posluchači však byli i specialisté z jiných oborů.


Herbert Lom – Související články