Chat GPT – Rizikový globální »Vševěd«

Redakční umělá inteligence je tady! Jsou to právě tři měsíce, kdy byl pro veřejné testování zpřístupněn revoluční Chat GPT od společnosti OpenAI. Díky nejvýkonnějším počítačům a umělým neuronovým sítím je tu nástroj s mimořádným potenciálem pro redakční práce, tvorbu obsahu a tvrdí se, že údajně i pro rešerše. Co říci po dosavadních zkušenostech a naprosto ojedinělé celosvětové lavině zájmu? Převažují výhody, nebo rizika?

Chat GPT

Umělá inteligence a její užitečné funkce

Za posledních několik let narostl i v české kotlině výrazně počet osob, které běžně hlasem ovládají počítač, mobilní telefon, nebo domácí vysavač. Nástroje umělé inteligence (AI) se staly běžnou součástí některých internetových vyhledávačů. Mnozí z nás používají AI k vytvoření draftu přednášky nebo emailu.

Nejnovější Chat GPT v tomto trendu pokračuje, zároveň ale postoupil vpřed mílovými kroky. Jeho schopnosti jsou v jistém smyslu ohromující. – Pokud jste doposud byli zvyklí na pouhé přepsání zvukové stopy do textové podoby nebo na strohé suché odpovědi chatovací aplikace, nyní můžete otestovat nástroj, který za vás na vaši výzvu napíše obsáhlý článek a po pár dalších žádostech i celou knihu. Kromě toho s ním můžete donekonečna debatovat.

Chat GPT využívá téměř nekonečného textového internetového obsahu, ze kterého vydestilovat obrovské množství existujících informací. Chrlí texty, diskutuje, oponuje a jen tak mimochodem z vás nenápadně tahá i další informace.

Ostatně, můžete si tuto umělou inteligenci sami vyzkoušet na adrese https://chat.openai.com/. Na adrese https://platform.openai.com/ pak najdete i GPT playground s API.

Chat GPT – Ukázka odpovědi
Chat GPT – Ukázka odpovědi. Zpracováno v rozsahu pod 60 sekund

Pamatujte ovšem na to, že Chat GPT není databáze znalostí. Je to výkonná a flexibilní neuronová síť – jazykový model, který má k dispozici obrovské množství dat. S přesností poskytovaných informací si (zatím) hlavu – totiž neurony – příliš neláme. O to preciznější je však větná skladba a sebevědomí, s jakou své výstupy prezentuje.

Jak lze Chat GPT aktuálně využívat

  • Chat GPT je schopen navrhnout oponentní argumenty a připomínky, s kterými pak autor (člověk) může pracovat.
  • Dokáže vytvářet alternativní názvy k článkům, obrázkům, videím atd. Přichází s novými pohledy, může rozšiřovat vnímání.
  • Miliardy dat, které má k dispozici, dokáže stisknutím tlačítka syntetizovat do textu v rozsahu několika odstavců či stran. V tom je ovšem skryto i jeho nebezpečí.

Chat GPT a jeho sporné dovednosti

Podobně jako některé předešlé chytré aplikace a nástroje AI, také Chat GPT lze využít pro vytvoření pracovní verze textu. Problém je v tom, že v tomto případě už nejde o strojový přepis myšlenek lidského autora. Chat GPT přijme zadání a rozvíjí ho po své vlastní linii. Výsledkem je soubor, který na laika může působit konzistentně. Ve skutečnosti mu ale chybí kontext, obsahuje zkreslené nebo zcela smyšlené údaje. Chat GPT přitom své výsledky prezentuje sebevědomým způsobem.

Pokud má být výsledkem tvorby smysluplný a pravdivý text, bez lidské síly se výrobní proces neobejde. Nejde jen o kontrolu. Text vytvořený umělou inteligencí je třeba zásadně přepracovat. A je tu pochopitelně i otázka etická: Do jaké míry je výsledné literární dílo autorským dílem původního lidského tvůrce, když některé jeho části neznámo odkud vytahala Artificial Intelligence?

Mimo to si lidský autor při spolupráci s Chatem GPT pod sebou tak trochu podřezává větev. Jakákoliv komunikace s Chat GPT je totiž z dlouhodobého hlediska v prvé řadě investice do Chat GPT, který veškerá data shromažďuje a dále využívá.

Rizika a nebezpečí

  • Chat GPT je upovídaný, což je ale to nejmenší.
  • Chrlí dlouhé texty, které budí zdání konzistentnosti a komplexnosti. Realita je ale opačná. Věrohodně jenom vypadají. Chat GPT si ve skutečnosti vytváří svoji vlastní realitu, a to je jeho největším nebezpečím. Věcná chybovost je kombinována s mimořádnou schopností konstrukce. Chat GPT si klidně vymyslí autoritativní zdroj, ozdrojovaný článek i s citacemi, protože ví, že by to tak nějak mělo být.
  • Rozhodně se mu nedá věřit! Nicméně, vysvětlujte to laikovi, který jednoho dne bude číst věrohodně působící článek, pod ním anonymní šifra a jen v redakci vědí, že text vytvořil Chat GPT. Vždyť už nyní vytváří dojem, že dokáže poradit a na všechno zná odpověď.
Chat GPT – Ukázka odpovědi
Chat GPT – Ukázka odpovědi. Zpracováno v rozsahu několika sekund

Předpokládejme, že trend AI se nezastaví a v nejbližších měsících (!) se dočkáme další generace Chat GPT a jeho konkurentů. S jakými změnami můžeme předběžně počítat?

Výhledy

Online prostředí ještě více posílí svá vlastní »pravidla«. Reálný svět bude zas o něco důvěryhodnější. Ovšem vzhledem k tomu, jak zásadní vliv má dnes na běžný život internet, nebude nám to moc platné. Nárůst všemožných online rizik je už nyní evidentní.

Jedinci s dobrou informační, mediální a počítačovou gramotností dokáží být obezřetnější. I pro ně ale bude čím dál náročněji rozeznávat na internetu fikci od reality, skutečná fakta od dezinformací, autentické emaily a SMS zprávy od falešných emailů s podvrženými odkazy. Vždyť kdo dnes například ví, že by si nikdy neměl veřejně nabíjet mobil přes USB rozhraní? O obezřetné práci s počítačem nemluvě. S příchodem nových generací AI může generování falešných zpráv, ale i automaticky generovaných počítačových virů doznat obrovských rozměrů.

Můžeme také předpokládat, že možná už během několika následujících měsíců se začne proměňovat trh práce. Běžní redaktoři zpravodajství o práci patrně nepřijdou. Je však pravděpodobné, že se z autorů postupně transformují na editory a kontrolory obsahu.

Zřejmě také klesne cena za redakční práce a korektury. Může to být 10, 20, ale třeba i 30 a více procent. Pokud totiž všichni budou vědět, že je práce s Chat GPT a jeho konkurenty rychlejší, budou stávající ceny neudržitelné.

Zatím to jsou však všechno jenom hypotézy. Záviset bude na kvalitě služeb i na ceně umělé inteligence. Už dnes je dostupná i v placené verzi s vyšší úrovní služeb a bezplatný modul tu taky nemusí být donekonečna.

Na druhou stranu máme i dnes klienty, kteří z principu odmítají jakékoli ukládání někam na cloud a rádi si za bezpečnost připlatí. Otázkou je, kolik takových zůstane.

Celkově možná vzroste zájem o věcnou kontrolu a rešerše. Chat GPT a podobné AI totiž vždycky jsou a budou jenom stroje – roboti. Chybí jim etické vnímání a nikdy nepochopí, co je to pravda. Umělá inteligence pojem pravdy nezná a v mnoha ohledech ji ani nemůže být schopna nerozeznat. Kontrolu na této úrovni může obstarat pouze člověk se všemi svými přednostmi a limity. Otázkou je, v jakém rozsahu bude o kontrolu tohoto druhu zájem, když už nyní většině lidí nevadí, jak masivní dezinterpretace a lži se na internetu šíří.


Související články