Praktická historie: Účinná diverzifikace prvorepublikové firmy Melantrich

Diverzifikace (rozrůzňování) spočívá ve využívání hospodářské rozmanitosti. Základní principy jsou důležité pro osobní a rodinné finance, stejně jako pro byznys. V případě podnikání se jedná o diverzifikaci obchodních aktivit, metod a procesů. Cílem je vytvořit flexibilnější základnu pro podnikání a minimalizovat tak podnikatelská rizika.

Diverzifikující podnikatel nesází všechno na jednu kartu. Neklade veškerou svou důvěru do jediného produktu nebo služby, ale usiluje o rozložení svých aktivit. Podívejte se na video, které přehledně popisuje podstatu promyšlené diverzifikace a ukazuje ji mimo jiné na příkladu rakousko-uherské a následně prvorepublikové firmy Melantrich.


Co je účelem diverzifikace?

Podnikatel, který se snaží o rovnoměrné rozložení rizik, má větší šanci, že snáze uspěje jak vůči konkurenci tak i vůči nejrůznějším celospolečenským otřesům a krizím. Pokud třeba zaznamená pokles zájmu o některý ze svých produktů, může své podnikání stabilizovat díky jiným vlastním produktům. Když některé zdroje příjmů ztratí na hodnotě, může tento pokles kompenzovat pomocí zdrojů z jiných oblastí.

Je třeba mít na paměti, že diverzifikace neposkytuje záruku bezproblémového průběhu podnikání a nevytváří absenci obtížných období. Avšak využitím principů diverzifikace se výrazně snižuje riziko, že by se podnikatel ocitl na nule nebo dokonce v záporných číslech.


Související články