Flexibilita v podnikání: Horizontální a vertikální diverzifikace

Kdo se někdy ponořil do světa podnikání, záhy si uvědomil, že klíčovým prvkem pro úspěch a dlouhodobou stabilitu jeho firmy či živnosti je schopnost flexibilně reagovat na změny a rizika, která mohou přijít. Jedním z efektivních způsobů, jak dosáhnout takového cíle, je diverzifikace. Ta může nejčastěji nabývat dvou základních forem: vertikální a horizontální.

Každá z uvedených možností nabízí unikátní přístup k rozložení podnikatelských rizik a vytváření nových příležitostí. Na tomto místě chceme stručně na obě strategie upozornit a prozkoumat, jak mohou firmám pomoci dosáhnout větší stability, případně i růstu na konkurenčním trhu. Podívejte se na následující video:


Vertikální diverzifikace

Vertikální diverzifikace, která zahrnuje jak výrobu, tak služby, má za cíl snížit riziko spojené s závislostí na dodavatelích komponent, minimalizovat riziko spojené s nesolventními odběrateli a zkrátit hodnotový řetězec.

Jak vypadá vertikální diverzifikace v praxi? Dejme tomu, že jste například výrobcem určitého zařízení. Potřebné komponenty, které potřebujete k výrobě, pravidelně nakupujete od jiných výrobců. Existuje možnost provést nějaké změny ve stávající nákupní strategii? Mohla by existovat.

Můžete třeba zvážit, zda byste si nemohli některé z těchto začít vyrábět komponentů sami. Může to být užitečné, zejména pokud nejste spokojeni s aktuálním dodavatelem nebo pokud chcete minimalizovat potenciální rizika. Stejné principy se vztahují i na poskytování služeb.

Jinou variantou vertikální diverzifikace je rozšíření prodeje vašich výrobků o nové prodejní kanály. Většinou existuje několik distribučních cest. Využíváte všechny, které by mohly být užitečné? Ačkoliv jeden kanál zřejmě tvoří hlavní část vaší prodejní strategie, ostatní mohou posloužit jako záloha.

Horizontální diverzifikace

Co je podstatou horizontální diverzifikace? Tato forma rozrůzňování spočívá v rozšiřování nabídky o další produkty nebo o služby různého charakteru. Některé nové produkty/služby by mohly být doplňkem k vašemu stávajícímu sortimentu.

Příkladem budiž třeba meziválečný koncern Melantrich, zmiňovaný v jednom z nedávných článků. V praxi využíval hned několik různých forem diverzifikace. Dokážete je rozlišit a inspirovat se jimi?


Související články