Regionální historie: Dolní Beřkovice a okolí

Publikace se zaměřením na regionální historii vznikají nesnadno. Různí se pohled na míru odbornosti i celkový charakter knihy. Ne vždy se zadavatelé shodnou na jasné cílové skupině. Jindy se do sepisování ponoří odhodlaný kronikář, ne vždy je pak ale výsledkem čtivá a faktograficky precizní publikace.

Regionální historie, Zdeněk Bauer a kol.

Jak uchopit téma regionální historie

Některé sondy do obecní historie připomínají spíš seznam encyklopedických hesel nežli atraktivní prezentaci minulosti obce. Jiné v obavách z obsáhlého textu kladou až příliš velký důraz na fotodokumentaci. Výsledkem je pak tuctové fotoalbum, jemuž jakýkoli čtivý a poučný komentář chybí.

Nová výpravná publikace o historii obcí Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí, kterou s přelomem roku vydala obec Dolní Beřkovice, se pokouší hledat vhodnou střední cestu. Jak už v podtitulu uvádí, jedná se o střípky a události od nejstarších dob až do začátku třetího tisíciletí. Není detailní akademickou sondou pro specializované znalce regionu, nechce však ani klouzat po povrchu desítkami fotografií z místních tancovaček a poutí.

Účelem nové knihy je popularizace regionální historie v prvé řadě vůči místním. Aby chápali, odkud vzešli, co mají za sebou. Aby mohli svůj vztah k rodnému kraji upevnit na věcech nadčasovějších, než jim poskytuje všední každodennost současnosti. Snahou autorů bylo připravit publikaci, o kterou bude mezi místními zájem. Nebude je odrazovat svou tloušťkou či neestetickým zpracováním. Autoři i čtenáři se k ní budou hrdě hlásit.

Vyvážený objem textu a fotografií

Publikace v sobě kombinuje několik přístupů. Částečně je to důsledek změn v požadavcích ze strany zadavatele, postupně se také měnil redakční kolektiv. Konečnou podobu knihy nakonec pozitivně ovlivnil vedoucí redakce, usilující o vyvážené propojení populárně koncipovaného textu, zápisů z dobových kronik, vzpomínek pamětníků i úměrného množství historických fotografií.

Mnoho fotografií pochází z archivu kronikáře na Obecním úřadě. O archiv dlouhodobě pečoval kronikář Bohumil Pokorný. Snažili jsme se vybírat citlivě fotografie z různých časových období a s různým námětem a neopomíjet ani nedávné události, které se již také stávají historií. Nechtěli jsme publikovat fotografie za každou cenu anonymně, proto jsme k nim uvedli alespoň stručný popis. Vzpomínky a fotografie zůstanou tímto zachovány dalším generacím.

Kniha je určena všem, kteří milují Polabský kraj: místním občanům, rodákům i dalším zájemcům o obecné dějiny obce. Věříme, že těm všem udělá radost.


Související články