abcHistory.cz se mění na ResearchWriter.cz

Jeden z nejstarších webových portálů se zaměřením na popularizaci historie a nabídku rešeršních služeb, reaguje na nové trendy v internetovém prostředí a mění svůj název, obsah i strukturu. Populární katalog odkazů a tematických článků se transformoval na web ResearchWriter.cz s konzistentním autorským obsahem.


Když jsme v roce 2004 založili portál acHistory.cz, definovali jsme si pro naši práci dva základní cíle:

  • Bezplatnou prezentací unikátního oborového katalogu odkazů jsme se snažili popularizovat historii.
  • Doplňující oborové články měly podpořit mediální gramotnost a zlepšit schopnost kritického třídění informací u našich uživatelů.

Web abcHistory.cz se záhy po svém spuštění stal populární vstupní branou pro velké množství tuzemských badatelů i širokou laickou veřejnost. Během první dekády 21. století si držel vysokou návštěvnost. Významnou část provozu portálu abcHistory.cz jsme tak mohli hradit z pronájmu reklamního prostoru. Zbylou část nákladů jsme dotovali z našich souvisejících placených rešeršních a redakčních služeb, které jsme přes web abcHistory.cz nabízeli.

abcTuristiky.cz a HistorickéNemovitosti.cz

Po většinu své existence zajišťoval provoz webu abcHistory.cz jeden rešeršér, dva redaktoři a jedna administrativně-technická služba v zázemí. Případné další nezbytné rešerší a redakční síly jsme nabírali jen na konkrétní projekty.

Mimořádnému zájmu se těšila subdoména abcTuristiky.cz, zaměřená na tuzemskou poznávací turistiku. Velký ohlas a potenciál růstu měla také komerční online databáze historických nemovitostí, která v rámci webu abcHistory.cz několik let fungovala.

Reagujeme na aktuální internetové trendy

Počátkem druhého desetiletí se ale okolnosti začaly měnit. Ekonomickou krizi a pozvolnou změnu tuzemských sociálních jsme využili k prodeji naší populární databáze historických nemovitostí.

Dalším nezbytným krokem byla naše reakce na rostoucí internetovou dekadenci, která se čím dál více začala neblaze promítat do PPC reklamy a dalších forem sdíleného obsahu třetích stran. Nárůst balastní, vulgární nebo hráčské reklamy a zhoršující se možnosti její filtrace nás postupně dovedl k úplnému uzavření portálu před veškerou reklamou.

Rozsáhlými změnami během let prošlo i samotné internetové prostředí. Na počátku naší činnosti jsme díky kvalitním anotacím dokázali hravě konkurovat internetovým vyhledávačům Google a Seznam – ba nad nimi i vítězit. Algoritmy vyhledávačů se však postupně zlepšovaly, stejně jako se k lepšímu měnila i struktura jednotlivých oborových stránek.

Pro případný další rozvoj by musel portál abcHistory.cz projít zásadní technologickou, strukturální i obsahovou proměnou. Takové úpravy by si z naší strany vyžádaly značné personální i finanční investice. Především by ale muselo dojít k předefinování naší původní strategie, která nyní už naplnila svůj účel a dosáhla svého zenitu.

Úspěšný portál abcHistory.cz vstoupil do internetové minulosti

Vzhledem k tomu, že náš původní tým je nyní plně a dlouhodobě zaměstnán aktuálními badatelskými a vzdělávacími úkoly, rozhodli jsme se naše kapacity do tak zásadní přestavby webu neinvestovat. S rokem 2013 jsme proto začali portál abcHistory.cz postupně a řízeně měnit v historickou internetovou minulost.

Archiv webu byl ještě několik let dostupný, stejně tak byly příležitostně zveřejňovány i nové články. S rokem 2021 ale přišel čas pro otevření zcela nové kapitoly a uzavření dosavadní přechodné etapy.

Vítejte na webu ResearchWriter.cz

Stávající nový web ResearchWriter.cz reprezentuje naše aktivity přesně v takové podobě, jak se vyprofilovaly během první dekády tisíciletí a jsou dlouhodobě stabilní. Náš primární zájem je zacílen na termínované badatelské zakázky, často s přesahem mezi online a offline prostředím.

Na webu ResearchWriter.cz nyní najdete výběr starších nadčasových článků z původního portálu abcHistory.cz a jeho subdomén. Průběžně přibývají i články zcela nové. Dílem v nich upozorňujeme na některé naše probíhající projekty, dílem komentujeme vybrané aktuální události. Průběžně se chceme věnovat také sdílení našich oborových zkušeností.

Budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň. Podpořit nás můžete nákupem knih z e-shopu nakladatelství NZB nebo objednávkou některé z našich badatelsko-vzdělávacích služeb. Personálně zůstáváme nadále v partnerském spojení s redakční agenturou abcRedakce.cz.


Související články