Doktor Petr Vyleta zaslal věcný a přínosný komentář ke knize Klub zvídavých dětí

Nepřehlédnutelný foglarovský badatel PaedDr. Petr Vyleta, nám napsal zajímavou připomínku ke knize Klub zvídavých dětí.

Historik Zdeněk Bauer: Klub zvídavých dětí

Vážený pane Bauere,

s velkou chutí jsem přečetl Vaši knihu. Udivila mne svým širokým záběrem, informovaností a ohromujícím množstvím faktů. Velmi jsem ji ocenil jako znalec života a díla Jaroslava Foglara (jsem několikrát citován ve Vašem poznámkovém aparátu), ale i jako zájemce o dobu Protektorátu (jejíž malou část jsem prožil). Knihy, která by pojednávala o tomto období, bylo zapotřebí. Nejen z hlediska života a díla Jaroslava Foglara, ale i z pohledu života české mládeže, která v té době vyrůstala.

Mám jen jednu kritickou poznámku. Na str. 273 se trochu podivujete, že mládeži nevadilo, že hrají ve sportovním zápolení, které organizovalo Kuratorium, nedůstojnou roli a že „by měli provádět bojkot v podobě nízkých výkonů“.

Musím Vás ubezpečit, že to by nikdy nikoho ani nenapadlo. A to jak za nacismu, tak při různých soutěžích k nejrůznějším výročím a politickým příležitostem za komunistické totality. Sport je sport a všichni sportovci, od nejmladších až po nejstarší, vždy ve všech soutěžích odvádějí svoje nejlepší výkony. Sám jsem byl sportovcem a trenérem 30 let a vím o čem mluvím. Znal jsem i řadu těch, kteří sportovali za Kuratoria a z jejich vyprávění jasně plynulo, že jim nešlo o nic jiného, než o to podat co nejlepší výkon. (Mým přítelem byl i muž na obr. str. 249 na prvním stupni vítězů v plavání – pozdější sportovní lékař MUDr. Jiří Jeschke).

Sportování bylo jistým způsobem zárukou pocitu svobody, čestnosti a spravedlnosti, kterých se v tehdejší době mimo sport nedostávalo. Proto sehrál za Protektorátu sport, zejména pro mládež, významnou očistnou roli. O to víc mne mrzí, že např. dobrá publikace Jana B. Uhlíře: Protektorát Čechy a Morava v obrazech zcela postrádá kapitolu o sportu.

Tak to je jen malá poznámka znalce této problematiky. Osobně bych to politování onoho neuvědomělého chování tehdejší mládeže příště vypustil.

Ale znovu opakuji, za nesmírně vydařenou knížku: jednička s hvězdičkou! Děkuji za skvělý zážitek z četby Vašeho díla.

Srdečně zdraví PaedDr. Petr Vyleta


Zdeněk Bauer: Děkujeme za velkorysé hodnocení. Od znalce těší taková slova dvojnásob.


Zdeněk Bauer a Jaroslav Foglar - Klub zvídavých dětí

Klub zvídavých dětí – Související články