Německá normostrana není česká normostrana

V následujícím textu navážeme na náš nedávný článek zpřehledňující rozsah jedné normostrany. Při stanovení rozsahu normostrany platí jedna důležitá výjimka.

Normostrana, 1800 znaků

Rozsah české normostrany automaticky neplatí v jiných zemích. Ačkoli se někdy uvádí, že rozsah 1.800 znaků je mezinárodní, je to pravda jen zčásti. Už jen v zemích sousedících s Českou republikou má zavedená normostrana jiné parametry.

Více ukazuje následující tabulka:

Polsko  zavedený úzus 25 řádků s průměrným počtem 45 úhozů
Rakousko  norma 25 řádků s minimálním počtem 40 znaků stanovena zákonem
Německo  norma 30 řádků s maximálním počtem 60 znaků stanovena v rámci oborových sdružení, respektive 1.500 znaků včetně mezer

Ať už jste tedy zadavateli díla, které pro vás vytváří některá z agentur sídlících v zahraničí, nebo jste realizátory díla pro klienta v zahraničí, doporučujeme vám v takovém případě rozhodně si s druhou stranou předem vyjasnit rozsah normostrany.

To ostatně doporučujeme i v ostatních případech. Sami máme jak v ceníku, tak i na jiných místech normostranu o rozsahu 1.800 znaků explicitně vymezenou. Snažíme se tím předcházet možným pozdějším sporům vyplývajícím z různého chápání definice normované strany.

Na závěr ještě dodáváme, že rozsah původního a přeloženého/upraveného textu se od sebe mohou lišit. Honorář je však odvozen od rozsahu textu, jak byl sjednán při sjednávání zakázky.

Kalkulace podle počtu slov – Jak zbytečně nenaletět

Existuje však i jiný výpočet kalkulace. V anglosaském světě se vedle normostrany často používá i výpočet délky textu pomocí počtu slov. I v tomto případě jde však především o marketingový tah a snahu více vydělat.

Názor, že takový způsob je výhodnější, protože zákazník si hned může zjistit cenu, je zavádějící. Zákazník celkový počet slov svého dokumentu většinou nezná, takže musí stejně „zjišťovat“. Některé agentury navíc nezveřejňují ani svůj ceník, takže si zákazník navíc musí napsat i o speciální kalkulaci.

Ve skutečnosti zde – při srovnání s kalkulací podle normostrany – není žádný rozdíl. Zjistit rozsah normostran v elektronickém dokumentu je přeci velice snadné. – Například ve Wordu najde v horní liště Nástroje > Počet slov…, a počet znaků celého textu (včetně mezer) vydělí číslem 1.800. Tím zákazník získá přehled o počtu normostran.

Skutečné důvody pro kalkulaci dle počtu slov hledejte jinde

Skutečný důvod, proč některé agentury neuvádějí ceny podle normostrany, ale ceny podle slova, je v prvé řadě psychologický. Napsat cenu za jedno slovo působí lépe než cena za normostranu, která působí jako cca 300krát vyšší. – Ovšem pouze opticky!

Druhým důvodem je opět zisk agentury. Zatímco agentura, která vždy ceny kalkuluje podle počtu normostran, se cenu snaží tlačit dolů, agentura kalkulující cenu za slovo se nemusí bát cenu trochu navýšit. Uveďme si příklad:

Agentura si kalkuluje za normostranuJiná agentura si kalkuluje za jedno slovo
249 Kč   1 Kč

Náš zkušební text má 1.800 znaků. Přepočteno na slova má 265 slov. Kolik bychom zaplatili?

Agentura si kalkuluje za normostranu,
tj. celkem:
Jiná agentura si kalkuluje za jedno slovo,
tj. celkem:
249 Kč265 Kč

Pokud by takový poměr platil o objednávce, která má např. 12 normostran, kolik bychom zaplatili?

Agentura si kalkuluje za normostranu,
tj. celkem:
Jiná agentura si kalkuluje za jedno slovo,
tj. celkem:
2 988 Kč3 180 Kč

Pokud by takový poměr platil o objednávce, která má např. 35 normostran, kolik bychom zaplatili?

Agentura si kalkuluje za normostranu,
tj. celkem:
Jiná agentura si kalkuluje za jedno slovo,
tj. celkem:
8 715 Kč9 275 Kč

Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme pečlivě zvážit výběr agentury, ať již je předmětem vaší objednávky tvorba/úprava textu, nebo zhotovení překladu.


Normostrana a stránkování – související články