Normostrana není 1650 úhozů, ale 1800 znaků

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu. V literárním světě, žurnalistice a reklamním průmyslu slouží počítání dle normostran jako základ pro výpočet odměny pro autory, ghostwritery, copywritery, korektory, překladatele, novináře či editory. Jak velká je tedy normostrana? A čím se měří?

Normostrana a počet slov ve Wordu

Často se nás ptáte, jak velká je jedna normovaná strana textu neboli normostrana. I na našich stránkách hned na několika místech (včetně ceníku) explicitní rozsah normostrany uvádíme. Rádi pro vás ale doplníme i několik dalších podrobností.

Kromě jiného se nás ptáte, proč uvádíme jako rozsah normostrany 1.800 znaků (slovy „jeden tisíc osm set znaků“), když některé jazykové agentury uvádějí 1.650 úhozů. Proč je tedy naše normostrana větší a pro klienty příznivější, nežli normostrana některých jiných textových a jazykových agentur?

Jak velká je v Česku normostrana?

V České republice je stále platná vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., respektive vyhláška č. 77/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, která uvádí:

„Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“

Uvedená definice byla ve své době pochopitelně ušita na míru psacím strojům. Počet znaků na řádek bylo na psacím stroji snadné nastavit pomocí posuvníku. Podobně se tehdy dala jednoduše regulovat vzdálenost mezi řádky, aby jedna stránka papíru obsahovala požadované množství. Litery (písmenka) většiny psacích strojů byly více méně srovnatelně velké. Možnosti dalších úprav sazby textu byly minimální.

Proto také ve své době vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 11/1985 Sb. situaci pro nezbytné případy v článku I. upravovala slovy:

„Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech (při psaní perličkou po 72 úhozech) včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“

Při zavedení osobních počítačů se v rámci zainteresovaných oborů začal používat ekvivalent výše uvedeného rozsahu přepočtený dle úplné znakové sady. To znamená, že počet znaků textu 30 × 60 byl ideálně rozpočítán na 1 800 znaků včetně mezer. Pozor, nikoli 1.800 písmen, ale 1.800 znaků včetně mezer.

Proč práci kalkulujeme podle normostran

Kalkulace díla podle normostran je tradicí (a např. pro překladatelské agentury i zákonem) ustavená forma pro výpočet odměny pro zhotovitele díla v literárním světě, žurnalistice, překladatelství nebo v reklamním průmyslu.

Jaké výhody má tento způsob pro zákazníka?

  • Zákazník si může sám předem zjistit rozsah svého textu a kalkulaci si přepočítat nebo sám vypočítat podle zveřejněného ceníku. Příklad pro Word: V liště Nástroje > Počet slov… vydělí počet znaků (včetně mezer) číslem 1.800, čímž získá přehled o počtu normostran.
  • Striktní počet 1.800 znaků nemá vliv na velikost textu ani úpravy textu.
  • Spolupráce mezi klientem a realizátorem díla je transparentní.

Proč některé agentury uvádějí podměrečnou normostranu

Proč některé agentury uvádějí normostranu, která nemá ze zákona odvozených 1.800 znaků, ale podměrečných 1.650, nebo dokonce 1 500 znaků? Jednoduše proto, že na klientovi více vydělají!

Zákon však hovoří jasně: Normostrana je 30 × 60 úhozů. Vydělíme-li 1.650 znaků třiceti, vyjde nám 55 úderů na řádek. Agentura, která účtuje ve svévolně zmenšených normostranách, tak na každé řádce ušetří pět úhozů a na každé zmenšené normostraně 150 úhozů. Každý tucet zmenšených normostran tak v sobě skrývá jednu ušetřenou zákonnou normostranu.
V praxi to vypadá tak, že klient, který si objedná vytvoření textu, korekturu nebo překlad o rozsahu 12 normostran, může za těchto zmenšených 12 normostran zaplatit o 50 až 500 Kč navíc!

Znázorněme si to na příkladu

Půjdete si do stánku koupit pizzu a řeknete si o čtvrtinový plátek. Co je čtvrtina, všichni víme. Je to 25 % celé pizzy. Může se ale stát, že si z nepozornosti vybereme zrovna stánek, kde se rozhodnou si trochu začachrovat. Řeknou si: „Jestli pizzu rozřízneme na čtyři nebo na šest kousků, nikdo to nepozná.“ Pak mi ale za avizovanou cenu čtvrtinové ceny neprodávají 25 %, ale pouze 16 % pizzy. Jak to na vás působí?

Zpracovali jsme k této záležitosti samostatnou rešerši a samotné nás překvapilo, jak se normostrana v některých jazykových agenturách opravdu podivně zmenšuje.

» Pokračování najdete v článku Německá normostrana není česká normostrana.


Normostrana a stránkování – související články