Píšeme scénáře: Jak oživit českou animaci?

Dnes už málokdo ví, že se v Praze za hlubokého komunismu natáčely pro americká studia takové kreslené animované šlágry jako například Tom a Jerry, Pepek námořník, Krazy Kat nebo v roce 1961 Oskarem oceněný snímek Munro. Česká animovaná tvorba tehdy zažívala své vrcholy umělecké i finanční.

Gene Deitch
Ilustrátor a animátor Gene Deitch. Zdroj: Wikipedia

Zakázky amerických studií přinášely československému hospodářství tolik ceněné valuty, takže i socialističtí ideologové uznali, že politická nevraživost musí jít stranou. Současná česká kreslená animace oproti tomu již řadu let stagnuje. Přitom snadno dostupná moderní počítačová 3D animace v sobě skrývá nebývalý technický i ziskový potenciál.

Tuzemská platforma Bohemian 3D Animation Workshops nyní plánuje resuscitaci za účasti světových profesionálů.

Animace oživuje neživé

Slovo animace znamená oživování; vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou. Animovat lze v tomto smyslu pochopitelně různé formy neživých charakterů i předmětů: ilustrace, loutky ze dřeva i z plastelíny nebo počítačová zobrazení (viz Rozdíly animačních technik).

Počítačová 3D animace je jako jedna z mála uměleckých odvětví schopna na sebe upozornit jak v umělecké autorské tvorbě, tak v čistě komerční sféře. Navíc je počítačová 3D animace podle odborníků hozenou rukavicí, s jejíž pomocí by bylo možné pozvednout českou animaci na mezinárodní úroveň.

Když v roce 1958 přiletěl do Prahy americký režisér kreslených filmů Gene Deitch, smyslem jeho návštěvy bylo ukázat českým animátorům ze studia Bratři v triku (vytvářeli filmy pro amerického producenta Williama L. Snydera), jak animaci vylepšit a zrychlit, aby se zamlouvala americkým divákům. Deitch nepřijel s představou, že filmy a la Disney jsou jedinou cestou. Měl prostě rozšířit kvalifikaci. A protože si fortelní čeští animátoři nechali poradit, vznikla jedinečná spolupráce a řada nadčasových snímků.


V čem je současná situace s tehdejší srovnatelná? I dnes má česká animace na co navazovat. Paradoxem však zůstává, že ač dnes žijeme v dravém, kapitalismu, nedaří se tuzemskou kreslenou animaci komerčně zužitkovat tak, jak se to podařilo v období komunismu. Přitom podle názorů expertů je počítačem kreslená animace nejen umělecky zajímavá, ale dokáže velmi úspěšně generovat i potřebné cash-flow.

Možností pro využití počítačové 2D i 3D animace se v komerční i nekomerční sféře nabízí celá řada (viz K čemu 3D animace). Nicméně v českém prostředí zatím zůstávají nevyužity. Většina dosavadních pokusů se soustředila spíše na drobné animované elementy a prvky pro reklamní trh, ovšem i v těchto případech je kvalita diskutabilní. Spíše než jako samostatný formát zde tedy 3D animace vystupuje jako chudá příbuzná tradiční české filmové školy.

Nesoustřeďme se tolik na technologii

Oproti zavedeným představám netvoří těžiště 3D tvorby technická stránka animace, ale téměř herecká práce se samotnými loutkami. Podobně jako pro úspěšný hraný film většinou nestačí vytvořit kulisy v podobě explodujících aut a najmout skupinu profesionálních manekýnů, lze totéž vypozorovat i na úspěšných filmech vytvořených 3D animací.

Technika tvorby je obal či kulisa; o úspěšnosti filmu však u většiny diváků rozhoduje příběh a herecké ztvárnění jednotlivých postav. Každá loutka musí mít svůj vlastní charakter, který oživuje v tom pravém slova smyslu. David Toušek, který 3D animaci vyučoval mimo jiné v Dánsku a na Réunionu, k tomu říká:

„3D charakterová animace není stavba loutek. Zatímco loutku postaví v 3D softwaru kterýkoli zkušený grafik, pokud však po něm budu chtít, aby mi ji rozpohyboval, dopadne to katastrofálně. Stavba loutek je pouze jeden dílčí krok. Celá 3D animace je mnohem širší obor.“

To je také zásadní rozdíl v pojetí dosavadních českých pokusů v této oblasti. Ty se totiž vesměs zaměřovaly naopak výhradně na technologii, efekty a technický servis obecně, nikoli už na herectví a charakter jednotlivých postav.

„Animátor je především specialista na herecký projev. Je-li toto ctěno, může být i nízkorozpočtový film potenciálním trhákem.Je velká škoda, že zde, v zemi s originálním talentem a záviděníhodnou historií animované tvorby, je pozice animátora a animovaného filmu tak silně podceňována,“ stěžuje si v té souvislosti Toušek.

Vezmeme-li v úvahu, že doposud většina českých filmů i umělců vůbec bodovala na mezinárodním poli díky obtížně definovatelné české poetice, lze jen doufat, že se i na domácí scéně jednoho dne objeví jeden či více animátorů, kteří svůj talent svěří moderní 3D charakterové animaci. Česká animovaná tvorba může s jejich přispěním získat kulturně i komerčně.

Moderní česká tvorba

V minulosti několikrát prokázala svou schopnost ovlivnit světovou produkci. Úspěšnost světové produkce naproti tomu průběžně dokazuje, že kvalitně zhotovený animovaný film je schopen generovat ještě větší zisky, než klasický hraný film.

Podle Touška se moderní herectví v 3D animaci na území Česka zatím nikde nevyučuje.

„Přitom právě díky tomuto oboru jsou filmy od amerického Pixaru úspěšné,“ vysvětluje Toušek a dodává: „Není divu, že současné české pokusy vycházejí téměř naprázdno. Tím nemyslím, že tvůrcům chybí talent. Těžko se však někdo může naučit pořádně animovat bez specializovaného vzdělávacího systému.“

Je možné, že účinného nasměrování se české3D animované tvorbě dostane už v nejbližší době. Již v listopadu tohoto roku totiž do Prahy zamíří několik skutečných hvězd světové3D animace. Budou tuzemským producentům, distributorům, režisérům, animátorům a scénáristům přibližovat možnosti tohoto filmového odvětví a současné světové trendy. Velký prostor bude věnován plánování, verifikaci, řízení týmu animátorů, organizaci studia a realizaci nízkorozpočtových 3D filmů a rovněž vytváření hereckého charakteru postav – konceptu a metodologii animované tvorby.

Workshop pro kreativní tvůrce

Sami organizátoři projektu Bohemian 3D Animation Workshops jsou přesvědčeni o silném potenciálu tuzemských animátorů, kteří jsou díky svým zkušenostem schopni ocenit inspiraci a nasměrování pro další úspěšnou uměleckou tvorbu. Ambicemi inspirovat se netají ani samotní přednášející, přičemž však o Česku hovoří s respektem jako o jedné z kolébek animace. O zájmu českých umělců o jednotlivé workshopy proto nepochybují.

Právě díky zahraničním vyučujícím by mohl mít celý projekt charakter srovnatelný s již popisovanou misí Gena Deitche. Například Isaac Kerlow, který patří patrně mezi největší lákadla listopadového setkání, v souvislosti s plánovanou návštěvou prohlásil:

„V Mexiku, odkud pocházím, se animátoři snaží o vlastní tvorbu, ale protože mexická animovaná tvorba nemá v podstatě žádnou historii, ze které by mohla čerpat, jde jim to velice pomalu a nesnadno. Vy v Česku máte oproti tomu úžasně bohatou zkušenost s klasickou animací, takže jsem přesvědčen, že se ve vašich podmínkách stačí jen systematicky učit moderní 3D animaci a umělecká kvalita na sebe nenechá dlouho čekat.“

Možnost osobně diskutovat nad 3D problematikou se světovými profesionály patří bezpochyby mezi největší přidané hodnoty souboru setkání Bohemian 3D Animation Workshops. Vedle toho je zde však i fakt, že jde zatím o první takto rozsáhlý projekt na území střední Evropy, který se nevěnuje výuce technické stavby loutek v určitém 3D programu. Jako cíl si naopak staví výuku a rekvalifikaci klasicky vzdělaných umělců pro 3D animaci.

Související články