„Den D“ vs. okupační tisk – Zahájení Operace Overlord z pohledu nacistického zpravodajství

Dne 6. června 1944 začala vyloděním spojeneckých vojsk na severozápadním francouzském pobřeží bitva o Normandii, operace s kódovým označením Overlord. V první vlně téměř 160 000 vojáků, víc než 5 000 plavidel, podporovaný útokem asi 1 200 letadel.

Lidové noviny, 7. 6. ,1944, Den D, operace Olerlord

Následující dva články z dobových Lidových novin reflektují nálady tehdejší oficiální propagandy, jež by se dala shrnout slovy: Očekávali jsme to, bitva bude těžká, ale Anglo-Amerika na ni nezapomene. – Vlastně to byla pravda, byť úplně opačně, než jak to autoři článků zamýšleli.

„Útok na západní Evropu“, hlásal dobový tisk (1944)

6. června 1944

Anglo-Američané zahájili invasi na severofrancouzském pobřeží. – Německá obrana zasáhla ihned se vší energií do boje.

Dlouho očekávaný útok Britů a Severoameričanů na severofrancouzské pobřeží v poslední noci započal. Několik minut po půlnoci vysadil nepřítel za současných prudkých pumových úleků silné svazy letecké pěchoty v Seinské zátoce. Zanedlouho přiblížily se četné nepřátelské vyloďovací čluny, chráněny těžkými i lehkými jednotkami válečného loďstva, také k jiným úsekům pobřeží.

Obrana se nedala na žádném místě překvapit. Okamžitě se vší energií zahájila boj. Oddíly letecké pěchoty byly zachyceny zčásti již při seskoku a nepřátelské lodi byly účinně ostřelovány již na širém moři. Četné padákové jednotky byly potřeny nebo zajaty, jiné rozmetány vybuchujícími minami.

Přes neustálé prudké letecké útoky a těžkou střelbu nepřátelského lodního dělostřelectva zasáhla okamžitě do boje také děla atlantického valu. Jejich zásahy dopadaly na jednotky bitevních lodí a na vyloďovací čluny, které se zamlžovaly. Boj proti invasním oddílům je v plném proudu.

Overlord Den D: „Dlouho očekávaná chvíle nadešla“

6. června 1944 (P. K.)

Válečný zpravodaj Německé tiskové kanceláře DNB píše:

Poplach na pobřeží Průlivu! Jak často zaječely zde již v posledních dnech sirény! Pumy dopadaly, půda se chvěla — člověk přijímal to klidně. Zvykli jsme si na útoky anglo-amerických bombardérů. Tentokrát však ječely sirény pronikavěji a hlasitěji nežli jindy.

Alarm! Alarm! Alarm! Znamená to již invasi? Bez přestávky se rozléhá kolísavý ječivý tón. Nadešla skutečně již chvíle, na kterou se i na druhé straně Průlivu a oceánu tolik čekalo? Vejde dnešní druhá hodina po půlnoci do dějin?

Letadla rachotí v četných eskadrách, řítíce se směrem k moři, zpátky přes souši a opět k moři, letadla nepřátelská i letadla německá. Neúnavné pálí protiletadlové dělostřelectvo. Za prudkého bombardování předcházejících dnů a neděl nepozbyly německé baterie nic ze své bojové sily. Plameny šlehají tu a tam k nebi a letadla se řítí k zemi a dopadávají dunivě. Děla chrlí střelivo jako zářivé řetězce smrti. Chapadla světlometů objímají sama oblaka. Z rozličných úseků se hlásí letecká pěchota, která namnoze svrhuje před sebou slaměné loutky. Četní nepřátelští vojáci byli již zajati.

Bitevním rykem je však rozvířen nejen vzdušný prostor, nýbrž i moře. Vždyť odtud se čeká vlastní tíha boje. Od moře se přivážejí vojska a materiál. Za svítání se ujasňují stále zřetelněji i první dojmy noční. Vyloďovací čluny se ženou k pobřeží. Jsou obsazeny vojskem a namnoze vezou s sebou i malé tanky. Moře je silné rozbouřeno, takže čluny se prodírají jen těžce kupředu. Hlavně ovšem je to německá obrana, která jim dává, co proto. Dělostřelci prohánějí hlavněmi střelu za střelou, jak nejrychleji možno. Nadchází dlouho očekávaná chvíle vyúčtování. Na toto ráno budou si Anglo-Američané vzpomínat vždy s hrůzou!

Prostor útoku se táhne v několika úsecích od východních cípů poloostrova Cotentin, nedaleko Cherbourgu, až po Le Havre. Celé pobřeží je v pohybu. Jak daleko sahá naše zorné pole, všude se úporně bojuje. Také na bodech vně tohoto prostoru byly pozorovány lodní cíle. Těžké nepřátelské námořní branné síly jsou před námi. Pouhým okem lze rozpoznati několik těžkých jednotek. Také na moři rozpoutaly se již první srážky mezi našimi a nepřátelskými lodními jednotkami. Letadla a baterie chrlily nepříteli vstříc smrt a zkázu. Nepřátelské lodi se zamlžuji a snaží se tak uniknout německé palbě, ale moderní vedení války má pohotové prostředky, kterak proniknout mlhu a tmu. My, kdož na místě jsme svědky začátku invase, nepochybujeme, že německá obrana s neohroženým srdcem rozpoznala i vážnost a velikost chvíle, která nadešla.


Související články