Kuratorium (protektorátní svaz mládeže): Sofistikovaná past na kluky a holky

Co bylo přesně protektorátní Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě? Základní představu si můžete udělat z dobového propagandistického článku Voláme ročník desetiletých, který uvádíme níže.

Kuratorium mělo germanizovat českou mládež

Krátce řečeno, Kuratorium pro výchovu mládeže byla masová převýchovná okupace v rukou okupační správy, která měla za úkol politicky převychovat české kluky a holky tak, aby bez diskuzí plnili požadavky nacistické říše.

K čemu jsou dnes, v 21. století, tyto pozapomenuté historické znalosti dobré? Pokud teď obětujete trochu času k seznámení s propagandistickými nástroji protektorátního Kuratoria, můžete pak být schopni snáze rozlišovat i jiné formy současné propagandy.

O samotném Kuratoriu se více dočtete v knize Klub zvídavých dětí • Jaroslav Foglar a Protektorát – Čtenářské kluby, zakázaný skauting a Kuratorium pro výchovu mládeže. Níže se podívejte na dobový článek pro mládež z období Protektorátu. – Zkuste si ověřit svou schopnost mediální gramotnosti.

Lekce mediální manipulace

Dokážete rozeznat manipulaci? Dokážete ji věcně a jasně definovat? Dokážete si všimnout manipulativní kombinace kladných lidských vlastností a jejich podvodné propletení s ideologickou poslušností nacistickému aparátu? A dokážete podobné iracionální argumenty rozeznat v současných diskuzích a komentářích? Přepis dobového článku najdete pod fotoreprodukcí.

Kuratorium, Jindra Turoň, Jan Pipota
Správný kluk, 1944 – Voláme ročník desetiletých!

Přepis dobového propagandistického článku:
„Voláme ročník desetiletých!“

Chlapci! Pár slov nejmladším z vás, 10letých, kteří budete 20. dubna přijati do služby mládeže. Od toho dne budeme i vám říkat „kamarádi“, budeme s vámi chodit na srazy rojů a družin a vůbec nebudete žádnými malými dětmi, jak vám posměšně říkali.
Dnes vám vedle hry a radosti nastává i trochu povinností. Každý řádný chlap má nějakou povinnost. Tatínek na vás vydělává, váš starší bratr už třeba také vydělává; vy mladí chlapci máte zase povinnost pomáhat si kamarádsky navzájem, abyste byli nebojácní, stateční, dobrosrdeční, abyste dělali radost rodičům, učitelům i instruktorům.

Nebojte se chlapci, nebudeme se na vás mračit a nebudeme chtít, abyste měli stále ruce na lavici. Nebudeme vám bránit, abyste nevyšli na krok z domu a když něco zkazíte, nebudete psát za trest stokrát: „Už budu hodný“. Naopak. S námi půjdete do přírody, k řece, do lesa, na hřiště. Nebudou z vás shrbení, nemocní chlapci, kteří nemají chuť k životu. Chceme, aby z vás byli čerti, kluci plní smíchu, nápadů, kamarádi, které nic na světě nerozdělí.

Chceme od vás ovšem za to, abyste byli správnými kluky, ne zlomyslnými chlapci. Až s námi budete v přírodě, budete tu ukazovat své dobré klukovské srdce a kázeň, ne zlomyslnost a nečestnost. Správný kluk má dobré srdce, rozdělí je s kamarádem i s přírodou. Ale netrpí vedle sebe špatnost. Správný kluk, to je zrovna skoro něco takového jako rytíř. Aby váš roj byl první a nejlepší ze všech, to je pro vás zrovna tak důležité, jako abyste přinesli ze školy dobré vysvědčení. Ale kdybyste měli jednou v nějaké soutěži vyhrát a nepočínat si při tom čestně, pak by to byla hanba, která by se nedala smazat: To je pak tisíckrát lepší, abyste byli poslední.

Proč se zavazujete ke službě zrovna 20. dubna? To je ke cti Adolfa Hitlera, Vůdce Říše, který má o tomto dni narozeniny. Letos je mu 55 let. Ten, ačkoli je prvním člověkem v celé Evropě, si považuje za čest, že slouží svou prací k blahu všech pracujících lidí v Evropě. Mládež je mu ze všeho nejmilejší. Vůdce si cení u chlapců vašeho věku nejvíce to, že dovedou být rytířští a čestní a že netrpí kolem sebe nic nečestného a zbabělého.
Pravda, 20. dubna si vás okresní pověřenec nezavolá všechny, je vás mnoho; jenom někteří z vás mu slíbí za vás všechny, že si budete dobrými a upřímnými kamarády, a že zkrátka budete správnými chlapci. Dobře si pamatujte slova, jež vám váš okresní pověřenec řekne: „Svou službou se připravujete na úkoly, jež vás vedou k našemu cíli. Služba mládeži, služba národu, služba Říši.“
Věřím pevně, milí kamarádi, že na vás budeme hrdí.

Váš JAN PIPOTA

[Snímky Jindra Toroň]


Poznámky

Dobová kuratorní terminologie typu „služba mládeže“, „vzorné roje“, „roj“, „správný kluk“ a další je přehledně se všemi souvislostmi osvětlena v publikaci Jaroslav Foglar a Klub zvídavých dětí.


Související články na téma mediální gramotnost