Analýza dat: Podnikatelský plán musí rozlišovat touhy a fakta

Pro správné rozhodování jsou nezbytná správně setříděná data a jejich poctivá analýza: Ochota podívat se pravdě do očí a nic si nenalhávat. Nestavět si vzdušné zámky.

Vedle archivních a literáních rešerší zajišťuje náš tým už řadu let i business research pro rozmanité podnikatele. Využívání historických znalostí v běžné praxi propagujeme už léta, takže realizace zakázek z této oblasti přišla zcela přirozeně. Na základě našich dosavadných zkušeností jsme v nedávné době byli požádáni o natočení několika krátkých videí na téma podnikatelský plán.

Poctivý podnikatelský plán předvídá rizika

Pro jakékoli plánování je potřeba nejprve přistoupit k mapování historie a následně k dokumentaci současného stavu. Následuje analýza, která s propojením aktuálních záměrů navrhne možný postup – realizační plán.

Podstatou podnikatelského plánu je identifikovat potenciál trhů a možnosti jejich kultivace. Při jeho tvorbě je nezbytný například sběr informací z trhu, SWOT analýza, zdravá skepse, systémový přístup. Účelem byznys plánu je odlišit pojmy a dojmy, fakta a názory, věci životaschopné a sebedestruktivní. Ve videu se také zamyslíme nad tím, do jaké míry lze brát vážně „příklady úspěšné praxe“ jiných podnikatelů.

Další články s tématem podnikání