Analýza dat: Podnikatelský plán musí rozlišovat touhy a fakta

Pro správné rozhodování jsou nezbytná správně setříděná data a jejich poctivá analýza: Ochota podívat se pravdě do očí a nic si nenalhávat. Nestavět si vzdušné zámky.

Vedle archivních a literáních rešerší zajišťuje náš tým už řadu let i business research pro rozmanité podnikatele. Využívání historických znalostí v běžné praxi propagujeme už léta, takže realizace zakázek z této oblasti přišla zcela přirozeně. Na základě našich dosavadných zkušeností jsme v nedávné době byli požádáni o natočení několika krátkých videí na téma podnikatelský plán.

Poctivý podnikatelský plán předvídá rizika

Pro jakékoli plánování je potřeba nejprve přistoupit k mapování historie a následně k dokumentaci současného stavu. Následuje analýza, která s propojením aktuálních záměrů navrhne možný postup – realizační plán.


Podstatou podnikatelského plánu je identifikovat potenciál trhů a možnosti jejich kultivace. Při jeho tvorbě je nezbytný například sběr informací z trhu, SWOT analýza, zdravá skepse, systémový přístup. Účelem byznys plánu je odlišit pojmy a dojmy, fakta a názory, věci životaschopné a sebedestruktivní. Ve videu se také zamyslíme nad tím, do jaké míry lze brát vážně „příklady úspěšné praxe“ jiných podnikatelů.

Možná nepotřebujete byznys plán, ale business case

Někdy však žádný podnikatelský plán ani není potřeba. Co když třeba chcete pružně naplánovat uvedení nového výrobku na trh? Nebo potřebujete plán na zahájení rámcového podnikatelského projektu? Pak nepotřebujete byznys plán, ale dokument zvaný Business Case – tj. Obchodní případ.

Business Case a Business Plan jsou dva odlišné dokumenty. Mají jiný rozsah a hodnotí jiné okolnosti. Podívejte se, jak podnikání naplánovat smysluplně.


Další články s tématem podnikání