Inspirativní pravidla pro práci s textem, s lidmi a pro řešení problémů

Máte rádi pravidla? Pochopitelně, jak která. Bezúčelná a vnucená pravidla mohou být demotivující. Naproti tomu smysluplná pravidla, která definují cestu pro přehlednější a efektivnější práci, jsou užitečná. A pravidla, která fungují, nás motivují a rozradostňují.

Níže uvedená pravidla jsou praktické tipy a doporučení několika osobností, které většinou nejsou jejich originálními autory. Buď je precizně zformulovali, nebo je sesbírali v rámci svého zájmu o kvalitnější způsoby práce. Následně se o ně začali dělit s ostatními.


Orwellova pravidla pro psaní kvalitních textů

George Orwell napsal v roce 1946 esej Politics and the English Language, v níž kritizoval špatné návyky při psaní a různá komunikační klišé: Nesrozumitelné větné vazby, výplňková slova, nadužívání cizích slov a tak dále. Někdy taková nesrozumitelnost vzniká nechtěně – většinou z chvatu. Někdy ale autoři jako by chtěli záměrně působit více úředně, více vědecky, více autoritativně a nechtěli psát jednoduše.

Co přesně máme na mysli? Jako jeden z příkladů Orwell uvedl překlad biblické knihy Kazatel, kapitolu 9, verš 11, v němž král Šalomoun říká:

„Vrátil jsem se, abych viděl pod sluncem, že závod nepatří rychlým, ani bitva silným, ani jídlo a bohatství moudrým, ani přízeň šikovným, všechny je totiž postihuje čas a nečekané okolnosti.“

Vedle jednoduchého a jasného překladu, který svou živostí dává prostor fantazii, dal Orwell čtenáři možnost srovnání se zdánlivě precizním, ovšem zcela jalovým překladem:

„Objektivní zkoumání současných jevů vede k závěru, že úspěch či neúspěch v konkurenčních činnostech nemá tendenci odpovídat vrozeným schopnostem, ale že je třeba vždy počítat se značným prvkem nepředvídatelnosti.“

Vnímáte tu extrémní nesrozumitelnost, tu snobskou odtažitost a nulovou motivaci? Kam zmizelo jednoduché a jasné poučení, že tradiční kritéria lidského úspěchu jsou relativní?

Jak psát srozumitelný text. George Orwell
George Orwell a jedno z jeho pravidel pro srozumitelné psaní. Foto vfutscher, Flickr, Creative Commons, CC BY-NC 2.0

Pečlivý autor, spisovatel, textař… si má podle Orwella u každého textu, který stvoří, položit následující otázky:

 • Co chci říct?
 • Jaká slova vyjádří myšlenku nejlépe?
 • Jaký obraz nebo představa myšlenku objasní?
 • Je použitý obraz dostatečně čerstvý, aby zapůsobil?
 • Dala by se použitá věta zkrátit?
 • Řekl jsem něco ošklivého, čemu se lze vyhnout?

Pokud jste na pochybách o účinku slov, držte se následujících pravidel:

 • Nikdy nepoužívej metafory, přirovnání nebo jiné projevy, které jsou stylově charakteristické pro média.
 • Nikdy nepoužívej dlouhé slovo, když vystačíš s krátkým.
 • Když je možné slovo vypustit, tak jej vypusť.
 • Nikdy nepoužívej trpný rod, když můžeš použít činný.
 • Nikdy nepoužívej cizí frázi, vědecký termín nebo žargon, když můžeš najít běžný český ekvivalent.
 • Poruš tato pravidla dřív, než ze sebe vypustíš něco barbarského.

Colin Powell a pravidla osobní harmonizace

Níže uvedený seznam třinácti pravidel sestavil před lety pro potřeby své i svých podřízených generál americké armády Colin Powell.

 • Nic není tak hrozné, jak si teď myslíš. Zítra ráno to bude lepší.
 • Klidně se kvůli problému rozčil. Ale pak jej vyřeš.
 • Nedovol, abys byl spjat se svým postavením tak těsně, že když o ně přijdeš, zhroutíš se i ty.
 • Dá se to zvládnout!
 • Vybírej pečlivě. Co když to pak dostaneš?
 • Nedovol, aby nepříznivá fakta stála v cestě dobrému rozhodnutí.
 • Nemůžeš dělat rozhodnutí za někoho jiného. A neměl bys nechat někoho jiného dělat tvá.
 • Kontroluj detaily.
 • Děl se o zásluhy.
 • Buď klidný. Buď laskavý.
 • Měj svou vizi. Buď náročný.
 • Nedej na obavy ani na sýčky.
 • Stálý optimismus znásobuje sílu.

Donald Rumsfeld a pravidla skromnosti

Americký obchodník a politik Donald Rumsfeld si oblíbil a popularizoval následující soubor pracovních zásad:

 • Zkuste dělat originální chyby, neopakujte zbytečně chyby svých předchůdců.
 • Nezačněte si myslet, že jste prezident. Podle ústavy smí být jenom jeden.
 • Naučte se říkat „Nevím“. Pokud to řeknete vždy, když to bude pravda, bude to často.
 • Je snazší se do něčeho dostat, než se z toho dostat ven.
 • Nemyslete si, že jste neomylný a nenahraditelný. Jak řekl Charles de Gaulle, nepostradatelných lidi jsou plné hřbitovy.
 • Nedělejte nebo neříkejte věci, které byste neradi viděli na první stránce zítřejších deníků.
 • Pokud o něčem pochybujete, nedělejte to.
 • Pokud o tom stále pochybujete, udělejte to, co je správné.
 • Pokud se snažíte vyhovět každému, někomu se to nebude líbit.
 • Pokud si sestavujete pravidla, nikdy jich nemějte více než deset.

Dalš tipy, návody, doporučení: