Trvalé hodnoty soustavy Baťa (recenze)

Recenze knihy Zelený, Milan: Cesty k úspěchu. Trvalé hodnoty soustavy Baťa. Čintámani, [Kratochvilka] 2005.

Tomáš Baťa

Není žádným tajemstvím, že se mnohé řídící procesy prvorepublikové firmy Baťa jsou v naší redakci populární. Mnoha z nich se inspirujeme nebo řídíme. Možná jste to z některých našich dosavadních vyjádření sami poznali (třeba ze stránky Zákaznický servis). Možná že ale právě tahle recenze bude určitým ujasněním, kdy ve stopách, které zanechali pánové Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa, jít chceme, a kdy naopak ne.

Baťova moudra

Sehnat ke čtení vyváženou a praktickou knihu o řízení společnosti Baťa není vůbec jednoduché. Za komunismu vyšlo hned několik publikací, které Tomáše Baťu a jeho systém buržoazního podnikání samozřejmě odsuzovaly.

Pro komunisty to byl prostě vykořisťovatel, navíc velice vychytralý. Po roce 1990 se naopak objevilo hned několik publikací nekriticky opěvujících Baťův dravý kapitalismus, americký sen úspěšně aplikovaný v meziválečném Československu.

Úspěch obyčejného poctivého člověka, který ke štěstí přišel a tím je nám při budování kapitalismu vzorem. (Jakkoli je toto vidění jednostranné, kéž bychom se ho v devadesátých letech drželi.) Dobové Baťovy příručky jsou pro běžnou práci upřímně řečeno zahlceny množstvím zbytečných informací.

Nyní však přišel se zajímavou knihou profesor ekonomie Milan Zelený. Jeho kniha není historickým souhrnem a žádný větší historický exkurz dokonce ani neobsahuje. Kniha Cesty k úspěchu. Trvalé hodnoty soustavy Baťa je vlastně jen poskládána z citátů. Jejich autory je Tomáš Baťa, jeho bratr Jan Antonín Baťa, případně jejich nejbližších spolupracovníků. Tyto citáty pak Milan Zelený velice trefně doplňuje a glosuje. Původní citáty a glosy Milana Zeleného jsou pro přehlednost graficky odlišeny.

Úspěch založený na kvalitní a mechanické práci

Rychle a přehledně se tak dozvíte, jaké byly principy fungování firmy Baťa. Přečtete si jasné Baťovy výroky k účelu podnikání, ke vztahu zaměstnanec a zákazník; dozvíte se, kvalita není jakost. Často to jsou výroky tak jasné, že až zůstává rozum stát. Proč se jimi dnešní živnostníci a podnikatelé tak málo řídí? Milan Zelený navíc prakticky vybral většinou výroky nadčasové. S tím je sice pravda spojeno riziko, že čtenář dojde k mylnému závěru, jaký byl Baťa lidumil. Na druhou stranu, účel knihy je ryze pro praktické podnikání. Nechce suplovat studii korporátní historie. Chybné názory by navíc nebyly praktické, byť editor se o jejich existenci velice zlehka zmiňuje.

S pomocí této nenápadné knihy se může každý poctivě smýšlející živnostník stát úspěšnějším podnikatelem. Tomáš Baťa přišel se správným produktem ve správný čas, ale také správným způsobem. Zatímco nikdo z nás nemůže ovlivnit, kde a kdy se narodil a začal pracovat, můžeme ovlivnit, jakým způsobem pracujeme. V tomto smyslu obsahuje Cesty k úspěchu přehledný soubor pravidel a zásad, kterými je možné se při podnikání řídit, ať už člověk podniká v jakémkoli oboru.

Výběr toho nejlepšího z Bati

Milan Zelený knihu samozřejmě vytvořil jako poctu Tomáši Baťovi a publikace je v tomto smyslu rozhodně jednostranná. Zaměřuje se téměř výhradně na Baťovy úspěchy a jeho nadčasová doporučení. Právě tím je však kniha jedinečně struhující a měla by byt povinnou četbou přinejmenším pro všechny nové podnikatele. Zkušený podnikatel měl by se k ní pravidelně vracet.

Samozřejmě i tak jsou to někdy výroky chvástavé („hospodář nemá čas chodit do školy“), jindy jsou to jen hesla – někdy téměř prostoduchá („lidem myšlení – strojům práci“). Proč se totiž hospodářství celého světa neustále otřásá, když tolik ředitelů má ekonomické či dokonce technické vzdělání a titul MBA? Na to Baťa provokativně říká: „My rozhodně nepotřebujeme pro naše děti vysvědčení. My potřebujeme, aby se naučily dobře a rychle myslet a také vydělávat…“ – I v tom je však přínos. Sedmdesát i více let staré výroky nás totiž vedou k tomu, abychom přemýšleli jinak. Příčiny neúspěchů ostatně definuje Baťa přímočaře: „Je to inflace mravů, a je až podivné, jak správné je poznání, že za inflací mravů následuje inflace hospodářská, a tím i inflace měny.“

Vydavatel knihy říká:

„Prostudujte si Baťovy myšlenky, názory a zásady v této zajímavě zpracované knize, která byla napsána a vydána jako hold Tomášovi Baťovi a jeho podnikatelskému géniu. Zjistíte, proč a jak se dopracoval ke svým neobyčejným úspěchům. Pokud se budete řídit jeho radami, pokyny a zkušenostmi a budete je aplikovat ve svých životech, obohatíte tím nejen sami sebe, ale i společnost, ve které žijete, a všechny, s nimiž přijdete do styku.“

A s tím nelze než jednoznačně souhlasit…Jak podnikat úspěšně – Historická praxe