Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2023

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Vzdělávání, konzultace, lektorská činnost

Poznatky, zkušenosti a informace, které jsme v uplynulých dekádách načerpali, rádi předáváme druhým. Pořádáme virtuální i terénní exkurze, organizujeme semináře, workshopy a školení, zajišťujeme individuální poradenskou činnost. Naším cílem je předávat naše zkušenosti, poznatky a dovednosti všem, kteří se zajímají o svůj osobní rozvoj a jsou otevřeni novým impulzům.

Základem všech našich edukačních aktivit je smysluplná práce s informacemi a z toho vyplývající přidaná hodnota. Jedná se o několik tematických okruhů:

Jak rozvíjet kritické myšlení
a seriózně pracovat s informacemi

Jsme rešeršéři a informatici s různými specializacemi. Jedno máme společné: Touhu zdokonalovat se ve správněm vyhodnocování informací a smysluplně s nimi pracovat. Naše znalosti a dovednosti pro střízlivé vnímání dnešního informačního světa předáváme jak v rámci skupinových workshopů, tak i prostřednictvím individuálních setkání.

Příběhy z minulosti – lék proti manipulaci

Silnou základnu naší činnosti už od počátku reprezentuje historické bádání. Jsme přesvědčeni, že každý jedinec, který pozorně naslouchá poutavým příběhům z minulosti a rozumí podstatě historických procesů, je výrazně méně manipulovatelný. Kromě toho má život zajímavější a prodlužuje si ho.

Na základě těch nejatraktivnějších rešeršních a publikačních projektů našeho nakladatelství NZB pořádáme několik virtuálních prohlídek, ale i poznávacích výletů přímo v terénu. Během těchto vzdělávacích exkurzí seznamujeme návštěvníky metodami zážitkové pedagogiky s málo známými a přitom velice poutavými historickými souvislostmi a paralelami.  

Strategické životní situace

Už řadu let přes různé platformy zajišťujeme účinné podnikatelské konzultace, které mají za cíl napomáhat konkurenceschopnosti živnostníků a malých firem. Základní podstatou těchto konzultací je schopnost správně setřídit fakta, oddělit je od dojmů a názorů a kriticky je vyhodnotit.

Pokud si například nejste jisti tím, kterým směrem dál rozvíjet podnikání nebo hledáte východisko z nějakého konkrétního problému, rádi vám pomůžeme najít vhodné řešení nebo vhodného partnera k realizaci vašich záměrů. Podíleli jsme se na tvorbě desítek byznys plánů a rádi vyladíme i ten váš. Máme zkušenosti s tvorbou rozmanitých strategických dokumentů.

Související služby

›› Propagace a zviditelnění

›› Jak vytvořit marketingový plán

›› Účinný internetový marketing

›› Copywriter a reklamní text

›› Marketing research

›› Optimalizace pro vyhledávače

›› Linkbuilding a zpětné odkazy


Související reference

›› Naše výzkumy a doporučení

›› Ukázky účinné propagace


Úvod › Edukace a poradenství