Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2024

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Studentům i odborným pracovníkům nabízíme pomoc s kontrolou a opravou textu jejich prací po jazykové, typografické i rovněž po čistě formální stránce.

Požadavky na formální úpravu seminárních, ročníkových či závěrečných prací mají své opodstatnění. Stejné je to i s formálními požadavky na odborné texty při publikování. Naplnění dostatečné formální úrovně však někdy může být nad časové možnosti a dovednosti jejich autorů. Pokud je to i váš případ a kritéria pro vaši práci to dovolují, využijte pro revizi a opravy textu naše redakční služby.

Formální úprava diplomové, seminární, semestrální a bakalářské práce

Formální úprava vaší diplomové práce nebo práce seminární, semestrální, bakalářské či jiné podobné, hraje důležitou roli při celkovém vnímání charakteru a kvality školní práce. Nabízíme vám pomoc s kontrolou, opravu textu i úpravu sazby vaší práce. Poradíme vám jak postupovat, aby práce, kterou budete zpracovávat, odpovídala potřebným kritériím.

Kontrola správné struktury školní práce

Každá školní či odborná práce má mít určitou strukturu, vnitřní logiku, na sebe navazující výklad a celkově kompaktní charakter. Vaši školní práci pečlivě projdeme a navrhneme takové úpravy, které odstraní chyby v logice výkladu, zbytečné pasáže v textu nebo naopak chybějící místa a jiné nedostatky.

Diplomová práce (a jiné podobné) například musí obsahovat zdůvodnění aktuálnosti tématu a formulaci zkoumaného problému. Úvod také musí reflektovat současný stav problematiky a přehled existující literatury. V úvodu musíte stanovit své cíle a definovat pracovních hypotézy. Teoretické poznatky, navržené postupy a konkrétní řešení je popsán v jednotlivých kapitolách práce. Jádro textu by měla tvořit analytická část. – Návrh řešení problému, výsledky konkrétního měření apod. Závěr by měl obsahovat vyhodnocení.

Formální úprava diplomové, seminární či jiné práce

S formální stránkou věci souvisí správné řádkování, odsazení, důsledné počítání kapitol, grafů a obrázků, pečlivý seznam zkratek a bibliografie, číslování stránek, charakter citací apod. Pomůžeme vám zkontrolovat vše, co je z formálního hlediska nezbytné. Kromě toho váš text zkontrolujeme i po stránce jazykové (gramatická jazyková korektura i kontrola stylistiky). Nakonec ve vašem textu opravíme typografické chyby.

Související služby

›› Redigování, editace a copy editing

›› Jazyková korektura češtiny

›› Technické korektury a ověřování informací

›› Formální úprava školní či odborné práce

›› Reprografické práce

›› Restaurování fotografií


Související reference

›› Naše výzkumy a doporučení

›› Kde jsme zajišťovali technickou redakci a korektury


Formální úprava školní či odborné práce

Úvod › Úpravy dokumentů