Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2024

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Redaktor v pozici copy editora dělá podobnou práci jako stylista. Jen místo oblečení, bot a účesu pracuje s vaším textem. Nekvaltnímu textu dá svěží fazónu. Text vytvořený nezkušeným autorem uhladí náš editor do atraktivní podoby. Z rukopisu vyhází zbytečnou vatu a zkontroluje faktografické údaje.

Copyediting

Někdy se této redakční fázi také říká copyediting. Funguje to tak, že pracovní text, který připravil manažer, sekretářka nebo úředník projde v rukách editora odbornými úpravami. V původním textu se odstavce například zbytečně opakují, text postrádá pointu a chybí mu šťáva. Text je proto potřeba přepracovat, ověřit fakta a dočesat. Jiné texty kdysi několik let skvěle fungovaly ve firemních příručkách nebo na webu. Po letech je už ale potřeba je trochu zmodernizovat.

Úkolem copyeditora je text přepracovat do takové podoby, aby co nejlépe vyhovoval čtenářům. Zredigovaný text je přívětivější a lépe se čte. Je také přehlednější a přesvědčivější. Zdůrazňuje, co opravdu zdůrazňovat má. Neodbíhá k nepodstatným věcem a neodvádí pozornost. S pomocí copyeditingu váš text zkrátka postavíme do latě, aby vám sloužil co nejlépe.

Redigování knižních a jiných tištěných publikací

Každé jídlo by měl před vydáním zkontrolovat šéfkuchař. O každou publikaci by měl podobným způsobem pečovat technický redaktor. Nabízíme jeho editorské služby všem, kdo své texty publikují pouze příležitostně nebo dokonce úplně poprvé. Nezáleží na tom, zda jde o soukromé písemnosti, osobní memoáry nebo marketingové texty (katalogy, tiskové zprávy, recenze apod.). Pokud chcete, aby byl váš text čtivý, srozumitelný, svěží a úderný, svěřte nám ho k redigování.

Odborný redaktor nebo editor pečlivě uhladí a srovná obsah jednotlivých vět, odstavců i navazujících pasáží. Jen tak může publikovaný text zaujmout ve svém celku a gradovat do finále. Pouze řádně zredigovaný text může být patřičně přesvědčivý a vybízet čtenáře k akci.

Naši editoři jsou navíc připraveni pracovat i s torzovitým textem. Můžete nám proto svěřit i podklady v poznámkách nebo v rukopisech. Jsme schopni zajistit komplexní přepis a digitalizaci a následnou úpravu písemnosti do požadovaného čtivého tvaru.


Pamatujte na to, že
sebelepší grafika špatný text nezachrání.

Související služby

›› Jazyková korektura češtiny

›› Technické korektury a ověřování informací

›› Formální úprava školní či odborné práce

›› Reprografické práce

›› Restaurování fotografií


Související reference

›› Naše výzkumy a doporučení

›› Kde jsme zajišťovali technickou redakci a korektury


Redigování, editace a copyediting

Úvod › Úpravy dokumentů