Rembrandt a spol.: Příběhy umění ve století blahobytu (výstava)

Od února do května probíhá v Národní galerii v Praze první reprezentativní výstava holandského malířství. K vidění je samozřejmě Rembrandt, ale nejen on. Zastoupeni jsou i jeho slavní současníci: Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen, Gerard ter Borch a další. Přijměte pozvánku k návštěvě tzv. zlatého věku holandské malby – tedy z hlediska kunsthistoriků.

Rembrandt, malář Holandsko, Nizozemsko

Výstava je koncipována jako soubor příběhů

V dílech holandských mistrů 17. století zaznívají příběhy. Portréty, krajiny, zátiší vyprávějí barvitě o století, v němž bezpříkladný ekonomicky růst provázely mimořádné umělecké úspěchy.

Vystavená mistrovská díla byla zapůjčena z významných veřejných a soukromých sbírek v Nizozemí, Německu, Maďarsku a České republice. Skladba jednotlivých děl návštěvníkovi umožňuje zachytit mnohdy překvapivé souvislosti. Například?

Rembrandtův Muž v orientálním kostýmu z amsterdamského Rijksmusea dokládá, že modelem byl umělci tentýž člověk jako v pražském Učenci v pracovně. Jaspar Schade z Haarlemu, jehož zachytil Frans Hals na slavném pražském portrétu ještě jako svobodného, se znovu objevuje o devět let později na obraze od Cornelise Jonsona van Ceulen (tentokrát již i se svou manželkou).

Protějškové malby pocházejí z Rijksmusea Twenthe v Enschede. Ve dvoj portrétech Rembrandtova žáka Nicolaese Maese z Prahy a Budapešti se na čas znovu symbolicky setkává neznámá rodina. Výstavu doplňuje kabinet s mistrovskými díly holandské grafiky – včetně slavných prací Rembrandtových.

Rembrandt a spol.: Výstava

Příběhy z obrazů nechtěně dusí nadměrné doprovodné texty

K výstavě byl vydán ilustrovaný soupisový katalog, který zahrnuje všechny holandské obrazy ve sbírkách Národní galerie v Praze. Pamatováno bylo i na publikace pro starší žáky. Nejmladším návštěvníkům výstavy je věnována dětská galerie s ateliérem, v němž si mohou děti í dospělí vyzkoušet vlastní výtvarné schopnosti.

K tomu snad jediná výtka: Kdyby ty průvodní popisky přímo na výstavě mohly být napříště stručnější. U tvůrců nejedné tuzemské výstavy žel přetrvává mylný dojem, že popisky mají být ve stejném objemu, jako vystavovaná díla. Nemají!

Dlouhé věty – seskládané do odborných vět a dlouhých odstavců na každé stěně – jsou únavné i pro ostřílené návštěvníky muzeí. Proč si vystavovatelé ke spolupráci nevezmou nějakého zkušeného copywritera? Bude-li příště zájem, u nás bychom jich pár měli.


Související články