Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2024

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Vyhledáváme informace, které hledáte nebo o kterých ani nevíte, že existují. Naše rešerše účinně využívají státní úřady, příspěvkové organizace, badatelské instituce, soukromé komerční subjekty i privátní fyzické osoby s různým zaměřením.

Obchodní rešerše – Business & Marketing Research

Průzkum trhu si nejčastěji nechávají vypracovat podnikatelé, plánující nový podnikatelský projekt, případně firmy, kterým se nedaří obchody a chtějí vědět proč. Účelem takové rešerše je shromáždit a analyzovat data o situaci na trhu, zákaznících a konkurenci. Výsledkem je rešeršní protokol se syntézou všech relevantních zjištění – souhrn získaných poznatků s praktickým závěrem.

Požadované údaje zajišťujeme několika různými rešeršními metodami, přičemž vždy záleží na konkrétním požadavku klienta. Často se jedná o kombinaci: Terénní sběr dat, excerpce dostupných materiálů vaší konkurence, dotazníkový výzkum, průzkum veřejného mínění apod.

Jednorázová bibliografická rešerše

Nejčastějšími zadavateli bibliografické rešerše jsou novináři a rozmanití badatelé. Potřebují zjistit, co bylo k určitému tématu publikováno v denním nebo odborném (periodickém i neperiodickém) tisku. Bibliografický výzkum má většinou podobu soupisu nalezených publikací v rozsahu jedné či více stran. Můžeme vám zajistit papírové nebo elektronické kopie jednotlivých materiálů. Rešerši provádíme jak s pomocí otevřených i placených elektronických databází, a rovněž ručním procházením písemných indexů a bibliografií.

Archivní rešerše v archivech a na úřadech

Zajišťujeme také archivní rešerše ve státních a podnikových archivech. Požadované informace v takovém případě hledáme v archiváliích, tj. v archivních dokumentech. K pátrání používáme indexy či jiné archivní pomůcky, odkazy v odborných publikacích i neveřejné databázové systémy. Mezi naše časté archivní rešerše patří vyhledávání v archivech Státní bezpečnosti a Gestapa, nebo hledání v matrikách v rámci genealogických průzkumů.

Výsledkem archivního výzkumu je většinou velký objem dat, které je třeba zasadit do historického kontextu a laikům jasně vysvětlit. Prakticky všechny naše archivní rešerše mají výstup v podobě rešeršního protokolu. Zadavateli těchto rešerší jsou většinou privátní osoby.

Často hledáme jehly v kupce sena.

Související služby

›› Rešerše na míru vám usnadní hledání informací

›› Obchodní rešerše – Business Research

›› Marketing research – Průzkum trhu

›› Rešeršní výzkum v archivu

›› Zpracování rodokmenu

›› Monitoring tisku

›› Kde využijete rešerše na objednávku (na klíč)…


Související reference

›› Naše výzkumy a doporučení

›› Ukázky zajímavých rešeršních projektů, které jsme realizovali


K čemu využijete profesionální rešerši

ÚvodRešerše › K čemu je vám rešerše