Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2023


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Zdeněk Bauer, propagátor praktické historie

ÚvodNáš příběh › Jednatel týmu

Informace hledá, třídí a vysvětluje

Zdeněk pracuje jako lektor, rešeršér, editor a informační analytik. Doposud spolupracoval na rozmanitých edukativních a propagačních projektech z oblasti historie, sociologie a komunikace. Zdeněk je schopen jasně formulovat myšlenky a věcně komunikovat s laickým i odborným publikem. Rád se věnuje psaní precizně podložených odborných textů s vybroušenou argumentací, má však řadu zkušeností i s tvorbou populárních a propagačních materiálů. Zdeněk je autorem nebo spoluautorem několika desítek analýz, odborných i populárně vzdělávacích publikací a bezpočtu novinových a internetových článků. Zdeněk má rozsáhlé zkušenosti s prostředím printu i on-line publishingu. Během svého života přišel do kontaktu s různými školními systémy a kurzy. V zásadě se však považuje za autodidakta s přesahem do několika oborů.

Zdeněk je mimo jiné členem Sdružení historiků ČR, České archivní společnosti (CESARCH), Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Svazu českých knihkupců a nakladatelů ČR (SČKN) a dalších oborových komunit. Podílel se na vzniku několika rozhlasových a televizních pořadů. Jako konzultant nebo odborný poradce se podílel na realizaci několika výstav a kulturních projektů.


Referenční vyjádření vybraných klientů


Zdeněk pracoval např. pro tyto subjekty

agentura abcRedakce.cz | nakladatelství NZB.cz
Jednatel týmu, editor, rešeršér, nakladatel
Období: 3/2001 – do současnosti
Náplň práce: Autorské práce, řízení projektů a pětičlenného tvůrčího týmu.

BusinessInfo.cz, státní edukační portál pro MSP
Research worker, odborný konzultant, digital publisher
Období: 2/2004 – do současnosti
Náplň práce: Rešerše a monitoring, tvorba a úprava odborných i popularizačních textů, práce s databázemi, editoring, komunikace se subdodavateli a s uživateli portálu; úzká spolupráce na vizi a vývoji portálu.

VGP – industriální stavby, s.r.o.
Ghostwriter, jazykový konzultant
Období: 2/2008 – do současnosti
Náplň práce: Spolurealizace firemních tiskovin, jazykové korektury.

Don Kyatt Group, přední australský výrobce autodílů a motorových aditiv
Brand Marketing Consultant
Období: 6/2009 – 12/2020
Náplň práce: Komplexní podpora propagace značky a produktů: Motorová aditiva Flashlube, autodíly Terrain Tamer pro offroad vozy 4WD / 4×4.

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Content Leader
Období: 3/2015 – 10/2016
Náplň práce: Komplexní realizace obsahu vzdělávacího portálu RokPrůmyslu.eu. Zajišťování redakčního plnění obsahu projektu, editace a publikování materiálů na webu a sociálních sítích; komunikace s partnery projektu.

UTRIN s. r. o., vzdělávací agentura
Research worker, odborný lektor, ghostwriter, editor obsahu
Období: 5/2007 – 4/2010
Náplň práce: Příprava a zpracování vzdělávacích projektů, rešerše, tvorba a editace výukových textů pro print a e-learning, analýza středoškolského vzdělávání v ČR, spolupráce s Ministerstvem školství ČR, tvorba videonávodů, výukových skript atd.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Research worker
Období: 3/2001 – 12/2002
Náplň práce: Výzkumné práce v archivech České republiky, analýza archiválií, syntetické zpracování výsledků bádání ve formě odborného textu, předneseného na mezinárodní vědecké konferenci.

Národní knihovna České republiky
Editor obsahu
Období: 3/2001 – 12/2001
Náplň práce: Retrokonverze lístkových katalogů, kontrola a finální editace zpracovávaných dat.


Alternativní pracovní zkušenosti (výběr)

Centrum sociálních služeb Praha
Odborný konzultant, editor obsahu
Období: 2/2014 – 12/2014
Náplň projektu: Podpora rozvoje sociální ekonomiky. Edukace se zaměřením na sociální pracovníky a podnikatele v této oblasti.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Národní institut pro další vzdělávání
Mentor
Období: 2/2015
Náplň projektu: Konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti, pořádaná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Illinois Council for the Social Studies (ICSS)
Research Specialist, výukový konzultant
Období: 8/2009 – 9/2009
Náplň projektu: Analýza hodnotového žebříčku osob uvězněných v nacistických koncentračních táborech a vliv na jejich osobní integritu ve stresových situacích.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + Ministerstvo pro místní rozvoj + HelpTour
Projektový analytik, spoluautor a editor závěrečné zprávy
Období: 9/2008 – 12/2008
Náplň projektu: Zpracování evaluace a doporučení metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast středních a vyšších odborných škol.

Broadband Monday | TUESDAY Business Network
Konzultant, spoluautor série publikací
Období: 3/2006 – 12/2006
Náplň projektu: Edukace a osvěta, rozvoj internetové komunikace.

The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC)
Terénní pracovník
Období: 9/1999 – 11/2000
Náplň projektu: Vyhledávání přeživších nacistického holocaustu, zajišťování narativních pramenů (oral history), archivní rešerše, evidence a vyhodnocování finančních, kulturních a celospolečenských škod.


Publikační činnost – periodika (výběr)

Zdeněk je autorem nebo spoluautorem několika desítek analýz, odborných i populárně vzdělávacích publikací a bezpočtu novinových a internetových článků. Jeho eseje, úvahy, komentáře a publicistické příspěvky zveřejnily například Lidové noviny, Literární noviny, Rovnost, Deník, iDnes.cz, Národní Osvobození, Dingir, Profit, Export a další. Jeho odborné výstupy otiskly mimo jiné Časopis Národního muzea, Paměť a dějiny nebo Kirchliche Zeitgeschichte.  


Publikační činnost – monografie, sborníky a jiná knižní produkce (výběr)

Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo
Vedoucí projektu, rešerše, autorská spolupráce
Praha, NZB 2019

Duchovní rozměr fenoménu Foglar (ed. Pavel Hošek)
Spoluautor
Husitská teologická fakulta UK v Praze / Dingir, Praha 2018

Klub zvídavých dětí • Jaroslav Foglar a Protektorát
Vedoucí projektu, rešerše, autorská spolupráce
Praha, NZB 2018

Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě
Vedoucí projektu, rešerše, autorská spolupráce
Praha, NZB 2015

Max von der Grün: Dva dopisy Pospischielovi
Autor doslovu Román a skutečnost
Praha, NZB 2015

Josef Benoni: Příběhy ze starého Lanškrounska
Autor doslovu o rodině Benoni v Lanškrouně
NZB, Praha 2014

Sociální podnikání – Výměna praktických zkušeností
Editor a spoluautor
Centrum sociálních služeb Praha, 2014

František Černý: Moje záznamy ze světové války 1914–1918
Autor doslovu
NZB, Praha 2014

Úspěšné sociální podnikání – Otázky a odpovědi
Editor a spoluautor
Centrum sociálních služeb Praha, 2014

Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko
Vedoucí projektu, rešerše, autorská spolupráce
Praha, NZB 2014

Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky
Vedoucí projektu, rešerše, autorská spolupráce
Praha, NZB 2014

Vojáku Vladimíre... Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby
Vedoucí projektu, rešerše, autorská spolupráce
Praha, NZB 2009

A nepozdvihne meč…  (ed. Petr Blažek)
Přispěvatel do sborníku
Academia, Praha 2007

Bezpečnost firemní komunikace
Autor
TUESDAY Business Network, Praha 2006

Poválečná justice a národní podoby antisemitismu
Přispěvatel do sborníku Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezského ústavu Slezského zemského muzea, 2002


Jako průvodce zajišťoval nebo zajišťuje mj. následující poznávací vycházky nebo virtuální prohlídky (přes Zoom)


Jako lektor spoluorganizoval a vedl semináře zaměřené na efektivitu práce


Související

Jednotlivé reference

›› Referenční vyjádření klientů

›› Rešerše

›› Psaní textů (ghostwriting, copywriting apod.)

›› Vytvoření obchodního názvu a sloganu

›› Technická redakce, editace a korektura

›› Restaurování starých fotografií

›› Publikování – Tisk knihy a tvorba webu

›› Propagace a reklama

›› Školení, koučování, poradenství

Konference Duchovní rozměr fenoménu Foglar, přednáší Zdeněk Bauer

Referát na vědecké konferenci Duchovní rozměr fenoménu Foglar

Průvodcem videoseriálu o průmyslové a patentové ochraně

Od vzpomínek k legendám - editor a nakladatel Zdeněk Bauer

Bilanční rozhovor pro zájmový časopis Bobří stopa

Workshop Grafie.cz v Národním technickém muzeu

Legendární spisovatel Miloš Zapletal a nakladatel Zdeněk Bauer v Liberci představili knihu Mýtus zvaný Stínadla

S kolegy na konferenci

V pořadu České televize – Z metropole, před bývalou budovou Kuratoria pro výchovu mládeže, při prezentaci publikace Klub zvídavých dětí

S Ing. Josefem Dvornákem, zástupcem předsedy ÚPV, v pořadu Patricie Strouhalové na Českém rozhlasu – Dvojka

Na jedné z tiskových konferencí

S kolegy na konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zaměřené na zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách (foto: Petr Šolar)

Během externí spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v podkrovní kanceláři Petschkova paláce

Červen 1975: Že by první pokus o zpravodajskou analýzu?