Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2023


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Přístupná a dostupná redakční agentura

Jsme odborné neakademické pracoviště s více než dvacetiletou praxi a dobrými výsledky. Jsme badatelé, analytici, lektoři, spisovatelé a dokumentaristé. Věříme v praktickou a smysluplnou hodnotu historie. Díky nakumulovaným znalostem dřívějších generací nemusíme objevovat Ameriku.

Naše rešeršní a redakční kancelář je tu proto, abychom vám – institucím i privátním osobám – pomohli s nalezením potřebných informací, s vytvořením kvalitních textů a dokumentů, případně i s jejich publikací a prezentací.

Pro práci s informacemi jsou nám vzorem poctiví badatelé, kteří respektují fakta bez ohledu na aktuální společenské paradigma a ideologie. Například Gelasius Dobner, osvícenský historik a propagátor kritické metody v dějepisectví, svým způsobem zakladatel moderní kritické české historiografie. Nebo Václav Vladivoj Tomek, vzácný historik, prosazující i v časech rostoucího nacionalismu pozitivismus, ideovou prostotu a důraz na faktografii. A mimo to i člověk neobyčejně skromný a laskavý. A opomenut samozřejmě nesmí zůstat ani Josef Dobrovský, tepající ideologické neřády a dezinterpretace padni komu padni.

Imponuje nám kvalitní podnikatelský servis, s kterým jsou spojena taková jména, jako například Johann Becher, Tomáš Baťa, Jaroslav Brouk, Jindřich Waldes, Jaroslav Šalda, Zdenek Rykr a další. Jejich „staré časy“ si nijak neidealizujeme. Kvalita, pečlivost i noblesa úspěšných podnikatelů dvacátých, třicátých a čtyřicátých let jsou však dodnes oprávněně inspirativní.


ResearchWriter.cz (dříve abcRedakce.cz)

Mezi roky 2006 až 2022 jsme naše služby nabízeli pod značkou abcRedakce.cz. Jednalo se o široké portfolio redakčních služeb. Náš tým tvořilo okolo deseti projektových spolupracovníků. Během uplynulých dekád jsme naše služby průběžně upravovali s ohledem na vývoj trhu i naše vlastní preference.

Základ naší činnosti však vždy tvořily rešerše a tvorba kvalitních textů. Na ty se přednostně zaměřujeme i nadále, nyní již pod novým aktuálnějším označením ResearchWriter.cz, které lépe akcentuje naše hlavní činnosti. Nadále jsme však institucím, firmám i privátním osobám stejně přístupní, jako v letech, kdy jsme měli redakční dostupnost přímo v názvu…


Příběh názvu: ABC jako oborový fundament

V názvu našeho týmu jsme tehdy nechtěli nic okatě anglosaského. Takových názvů byly kolem nás stovky a často bezdůvodně. My navíc primárně zpracováváme české dokumenty. Chtěli jsme proto něco autentického.

Název, který si na nic nehraje, a jednoznačně evokuje přístupnost. A tak jsme se nakonec shodli na prostém:

abcRedakce.cz

ABC, coby srozumitelné mezinárodní označení pro základ … učení, hledání, … pro základ široké škály rešeršních, editačních a konzultačních služeb.

Latinské redigo a z toho odvozené francouzské rédigér ve smyslu sepisování, stylizování, redigování, … shromažďování informací a jejich finální tvarování. Přesně to je i nadále těžiště a podstata naší práce, byť nyní už pod novým označením, které lépe odpovídá naší aktuální činnosti.

Náš claim zůstává nezměněn:

Setřídíme vaše data tak, aby vyprávěla souvislý příběh.

Označení ABC je mezinárodně srozumitelnou zkratkou pro dostupnost, přístupnost a dobrý background…


ABC pro školní knihovny

ABC pro psaní odborného textu

ABC začínajícího řečníka

ABC příručka pro každého

ABC pro zvukaře

ABC historie

Úvod › Příběh naší agentury

Výběr nejoblíbenějších služeb

›› Rešerše na klíč

›› Obchodní rešerše

›› Marketingový průzkum trhu

›› Zpracování rodokmenu

›› Ghostwriting

›› Copywriting a reklamní texty

›› Texty pro web

›› Jak vytvořit obchodní název

›› Redigování a copyediting

›› Jazyková korektura češtiny

›› Restaurování fotografií

›› Publikační služby

›› Propagace a zviditelnění

›› Účinný internetový marketing

›› Poradenství a konzultace

›› Podnikatelský plán na klíč


Související reference

›› Ukázky realizovaných projektů

Související články

›› Předmět naší činnosti

›› Jak jednáme se zákazníky

›› Historie našeho týmu

›› Jednatel týmu

» Naše výzkumy a články

Související články

›› Předmět naší činnosti

›› Jak jednáme se zákazníky

›› Historie agentury

›› Jednatel týmu

» Blog ResearchWriter.cz

Copywriting abcRedakce.cz Copywriting abcRedakce.cz Copywriting abcRedakce.cz Copywriting abcRedakce.cz Copywriting abcRedakce.cz