Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© ResearchWriter.cz / 2001–2023


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

Zajišťujeme individuální výzkumné, redakční a konzultační služby ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Založeno 2001

ResearchWriter.cz Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Rešerše a psaní Copywriting abcRedakce.cz

Naše historie • Rešerše a psaní textů

ÚvodNáš příběh › Historie agentury

Dobrá historie je něco jako přehledný firemní životopis. Máme za sebou docela zajímavé projekty, roky zkušeností a s nimi spojenou odbornou erudici. Rádi se dáme k dispozici i vám. Vaše zakázky jsou u nás v dobrých rukou.

Páteř našich služeb tvoří dobrá rozvaha setříděných dat, jasná definice výstupu a cílové skupiny a mix individuálních požadavků klienta. S úspěchem pracujeme pro veřejný sektor, akademické instituce, komerční firmy i privátní osoby.

Naše dosavadní cesta vedla přes celou řadu zajímavých a obohacujících projektů. Mnohé z nich se vyznačovaly edukativní přidanou hodnotou a měly i nadčasový charakter. Základem většiny z nich byly kvalitní rešerše, pečlivá analýza informací a jejich smysluplné edukativní zapracování do finálního produktu.


Nekomerční výzkum a vzdělávání (výběr)

2019–2022: Korigujeme legendy o Jáchymovsku

Uranové doly a trestanecké pracovní tábory na Jáchymovsku, Hornoslavkovsku a Příbramsku. 960 stran napínavého čtení a nezbytných poznámek. Z tiskárny nám sdělili, že kdyby kniha měla o tři milimetry více, už by se jim do stroje nevešla. ☺

2017–2018: Neznámá foglarovka skutečně existuje

Dohledání a kompletace naprosto neznámé foglarovky Klub zvídavých dětí.

2017: OBJEV: Nalezli jsme, co bylo považováno za neexistující

Nalezli jsme klasický sociologický text JUDr. Et PhDr. Zdeňka Ullricha z roku 1927, jehož existence byla po mnoho let zpochybňována.

2017: OBJEV: Jurij Moravec (1923–1964)

Kdo by to byl řekl, že Jura z Foglarovy Dvojky to nakonec přes německý wehrmacht a jáchymovské uranové tábory dotáhne se svým malířským plátnem tak daleko. Jsme zřejmě první, kdo to teď ví a už na nás někteří vyzvídají…

2017: Citace v prestižní odborné studii

V osmém svazku prestižní Encyklopedie českých právních dějin [Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.)] je citována jedna z našich studií.

2017, 2021: Z portálu abcHistory.cz se stává ResearchWriter.cz

Obsáhlý internetový portál pro milovníky historie, který jsme založili v roce 2004, plnil svůj účel dlouhých 13 let. Potřeby se ale mění. V roce 2017 jsme z původního rozsáhlého portálu ponechali několik nadčasových článků, které tvořily páteř dočasného dokovacího blogu s našimi postřehy k různým historickým záležitostem. Méně je někdy více. Postupně jsme také odstranili veškerou reklamu třetích stran. V roce 2021 jsme pak migraci webu finalizovali do podoby zcela nového badatelského webu ResearchWriter.cz.

2016: Světové prvenství ve zpravodajství

Pouhých 6 hodin po zvolení D. T. jsme publikovali rešerši o jeho sledování StB. O pár týdnů později se náš materiál stal zdrojem pro britský The Guardian, od něhož pak údaje převzala i další média, včetně těch tuzemských (po třech týdnech ☺).

2015–2016: Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rozsáhlý vzdělávací a popularizační projekt zaměřený na rozvoj a podporu moderního průmyslového vzdělávání. Projekt Národního ústavu pro vzdělávání a Svazu průmyslu a dopravy.

2015: Mezinárodní projekt s nečekanou českou stopou

Slavný německý spisovatel Max von der Grün a jeho Dva dopisy Pospischielovi v novém českém vydání … a s obsáhlým faktografickým doslovem … včetně nečekaného objevu české stopy.

2015: Naše světové prvenství v knižní biografii

Vydali jsme životopis mezinárodně proslaveného herce Herberta Loma, alias šíleného inspektora Dreyfuse z Růžového pantera.

2015: Peroutka je gentleman

Jsme autory klíčové rešerše v „kauze Peroutka“, resp. »Hitler je gentleman« Náš obsáhlý materiál následně citovaly mimo jiné: Lidové noviny, Novinky.cz, redaktoři České televize, respektovaný mediální analytik Milan Šmíd… a pak nakonec si jí všiml i Jiří Ovčáček ☺]

2014: Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko

Úspěšný turistický průvodce. Příběhy z regionu a tipy na turistické výlety.

2014: Korporátní historie a moderní marketing

V uplynulých letech jsme se podíleli na dohledávání historie několika významných tuzemských značek a firem. Výzkum přinesl řadu nečekaných objevů. Souběžně s tím jsme poskytovali podnikatelské konzultace. Opakovaně se prokázalo, že dobrá analýza skutečných příběhů z historie může posloužit jako vynikající best practice.

2010: Mýtus zvaný Stínadla

Kdo zná, ten ví… Buďme svorni! Žlutá je barva naše! Nevyzraďme nic, co víme! Mlčenlivost chrání nás!

2009: Metodika rozvoje potenciálu regionů

Vypracování technologie metodických postupů pro hodnocení vývoje ekonomického potenciálu území a účinnosti strukturálních operací.

2009: NZB.cz

Zadavatelé chtějí print – „Fiat Lux!“ – Budiž tedy print. Odtud je už jen krok k našim vlastním projektům. Vydáváme neznámé texty spisovatele Karla Čapka, které jsme v archivech nalezli.

2008: Evaluace středního odborného školství

Rozsáhlý terénní sběr a následná analýza dat z prostředí tuzemského středního školství. Měření školní teorie vůči požadavkům praxe. Návrh strategie zavedení systému efektivnějšího vzdělávání, které by splňovalo požadavky trhu.

2006: Mihnuli jsme se v Encyklopedii knihy

Respektovaný historik Petr Voit ve své monumentální Encyklopedii knihy citoval naši rešerši o výzdobě knižních tisků 16. a 17. Století.

2004: abcHistory.cz

Specializovaný internetový portál pro milovníky historie a také prezentace našich rešeršních dovedností. Velké uznání o portálu vyjádřil například časopis Computer (hned 2×), VTM Science, Zemědělec (portál měl i rubriku zaměřenou na turistiku, živou historii i agroturistiku), Deník a další. Rozvoj portálu zastavilo až GDPR (2016), HTTPS (2017) a hlavně čím dál bizarnější reklama, kterou už bylo nad lidské síly regulovat. V roce 2017 jsme z původního rozsáhlého portálu ponechali několik nadčasových článků, které tvoří páteř příležitostného dokovacího blogu s historickou tematikou. Nemá smysl udržovat v chodu něco, co se přežilo. Za téměř 13 let jsme si s portálem užili spoustu zajímavého.

2003–2004: ComArch

Vydáváme specializovaný newsletter Communication and Archiving, zaměřený na elektronickou komunikaci, sdílení i archivaci dat.

2001: Retrokonverze katalogů Národní knihovny

Hodiny a hodiny skenování, opisování, kontrol a dalších kontrol…


Komerční projekty (výběr)

2017: EXPO Astana 2017

Redakční podpora realizace a propagace českého zastoupení na mezinárodním veletrhu v Kazachstánu.

2014: Efektivní sociální podnikání

Rozsáhlý edukativní projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky byl zaměřen na rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání, sociálních podniků, které vznikají a rozvíjejí se na principech sociální ekonomiky.

2013: Dosáhli jsme počtu 10.000 podnikatelských konzultací

Placené konzultace pro strategické plánování a tvorbu podnikatelských plánů se nám v posledních pěti letech značně rozrostly.

2012: Podílíme se na celosvětové změně image Flashlube

V rámci marketingových služeb pro australskou společnost Don Kyatt jsme iniciovali vznik pozice ambasadora značky Flashlube. Tím jsme spustili celoplanetární změnu marketingové komunikace našeho klienta.

2011–2012: Yenkee

Komplexní návrh marketingové komunikace pro výrobce kvalitního značkového příslušenství.

2011: VašeČočky

Marketingový servis pro jednoho z největších evropských internetových prodejců kontaktních čoček.

2009: Audit procesu firemních dokumentů

Moderní digitální technologie jsou dobrý služebník, ale špatný pán. Zavádíme sadu školení a analýz, které jsuo zaměřeny na správu dokumentů a hygienu duševní práce.

2008: Příprava výukových skript pro chovatele koní

Fyziologie zátěže • Krmení a výživa • Organizace chovu koní • Plemena koní • Podkovářství • Posuzovaní koní • Principy plemenitby • Trénink dostihového koně • Trénink sportovního koně • Základy veterinární péče a další… včetně rozsáhlé e-learningové aplikace.

2006: abcRedakce.cz

Přístupnost našich služeb formulujeme do nové společné značky. Nechceme nic anglofonního, latinizujícího ani žádný krkolomný novotvar. Chceme něco téměř obyčejného, hraničícího téměř s neoriginalitou. Chceme být stejně dostupní, jako prima soused od vedle.

2006: TUESDAY Business Network

Sada zajímavých edukativních projektů a set informačních materiálů do projektu koordinovaného Ministerstvem informatiky ČR.

2004: HistorickéNemovitosti.cz

Unikátní realitní projekt, zaměřený na historické domy, hrady, zámky a jiné nemovitosti s příběhem. Funguje jako samostatná databáze na populárním webu abcHistory.cz. Byl v provozu skoro šest let a nakonec jsme ho úspěšně prodali.

2001: Start

Tuzemské internetové prostředí se rychle rozvíjí. Rodí se nová doba, rodí se nový trh. Začínáme nabízet služby zpracování dat, SEO analýzy, rešerše, úpravu textů a jazykové korektury.

Výběr nejoblíbenějších služeb

›› Rešerše na klíč

›› Obchodní rešerše

›› Marketingový průzkum trhu

›› Zpracování rodokmenu

›› Ghostwriting

›› Copywriting a reklamní texty

›› Texty pro web

›› Jak vytvořit obchodní název

›› Redigování a copyediting

›› Jazyková korektura češtiny

›› Restaurování fotografií

›› Publikační služby

›› Propagace a zviditelnění

›› Účinný internetový marketing

›› Poradenství a konzultace

›› Podnikatelský plán na klíč


Související reference

›› Ukázky realizovaných projektů

›› Naše výzkumy a doporučení

Související články

›› Příběh agentury: Proč ABC ?

›› Předmět naší činnosti

›› Jak jednáme se zákazníky

›› Historie agentury

›› Jednatel týmu

» Blog ResearchWriter.cz