Novoroční oslavy v minulosti a jejich vztah k novoročenkám

Základem následujícího článku je text otištěný původně roku 1863 v periodiku Rodinná kronika. Pro potřeby nového publikování byl na několika místech doplněn a na základě našich rešerší faktograficky korigován. Zároveň jsme se ovšem snažili ponechat původní jazykové znění. Pohanský původ novoročních oslav Slavnost nového roku – Číst více…

Josef Franz Benoni: Příběhy ze starého Lanškrounska

Lanškrounský »hejtman z Kopníku« a jiné vzpomínky na 19. století, jak se po generace uchovávaly vyprávěním v rodině Benoni. Právě vychází vůbec první české vydání rodinných historek a vzpomínek na město Lanškroun i okolní vesnice a události často staré více než 100 let. Josef Benoni Číst více…

Stalo se před 100 lety: Po krušných sto dnech války

Přepis dobové novinové zprávy. Národní listy, 15. 11. 1914 Plných sto dní již zuří vůkol nás litice světové války na pevninách i mořích. Co strastí, hrůz, úzkostí a utrpení lidského zřely tyto strašlivé dni! Kdo sečte ty hekatomby životů lidských, kdo ty rány, kdo ty Číst více…

Stalo se před 100 lety: Zákopová válka

Původně publikováno v díle Světová válka 1914–1915. Díl II. Nakladatelství Emil Šolc, Praha-Karlín. Upraveno a kráceno, doplněny titulky, Na některých místech byl text za účelem snazší srozumitelnosti jazykově upraven podle současných pravidel. Text nutno chápat jako dokument doby. Nesmyslnost válečného běsnění ve vojenských zákopech se Číst více…

Stalo se před 100 lety: Projevy nadšení po vyhlášení války

Přepis dobové novinové zprávy. Národní listy, 4. 8. 1914 Projevy v Hradci Králové Z Prahy, 3. srpna. (K. k.) Město Hradec Králové bylo dne 30. července večer jevištěm nadšených vlasteneckých projevů. Při vojenském koncertu provolal jeden zdejší advokát slávu armádě, což bylo četným obecenstvem bouřlivě Číst více…

Stalo se před 100 lety: Karel Kramář: Trestná válka proti Srbsku

Přepis dobového novinového článku. Národní listy, 4. 8. 1914 Nastal dějinný okamžik, kterého tolik se báli a který tolik mnozí očekávali. Naplnila se slova německého kancléře o boji mezi Germánstvem a Slovanstvem. Celá Evropa pošle všecko, co má mladého a zdravého, na pole bitev, a Číst více…

Stalo se před 100 lety: Válka Srbsku vypovězena!

Přepis dobové novinové zprávy. Národní listy, 29. 7. 1914 Z Vídně, 28. července. (K. k.) Zvláštní vydání Wiener Zeitungu uveřejňuje v úřední části toto prohlášení války: Na základě Nejvyššího rozhodnutí Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva ze dne 28. července 1914 bylo dnes královské srbské Číst více…

Stalo se před 100 lety: František Josef I. – Mým národům!

Přepis manifestu vydaného rakouským císařem Františkem Josefem I. v Lázních Išlu dne 28. července 1914. Upraveno a kráceno. Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil nejmilostivěji vydati tento Nejvyšší vlastnoruční spis a manifest: Milý hrabě Stürgkhu! Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu a věcí Číst více…

Stalo se před 100 lety: Reakce na atentát v českých a moravských městech

Přepis dobového novinového oznámení. V Praze a na venkově po zprávě o sarajevském atentátu… Národní listy, 30. 6. 1914 Kromobyčejně mimořádné vzrušení, nastalé v Praze v neděli odpoledne ha zprávy o usmrcení následníka a jeho choti, průběhem včerejška ještě zmohutnilo. Po celý sváteční den poskytovaly Číst více…

Stalo se před 100 lety: Následník trůnu arcikníže František Ferdinand obětí vražedného atentátu v Sarajevě

Přepis dobového novinového oznámení. Následník trůnu arcikníže František Ferdinand a jeho choť, paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu oběti vražedného atentátu v Sarajevě Národní politika, pondělí 29. června 1914 Zpráva ohromující, zpráva, jež zatřese veškerou naši říši a vyvolá úžas v celém světě, dochází z bosenského hlavního města Číst více…